Stenografický zápis 28. schůze, 27. října 2000


(Schůze zahájena v 10:45 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 10.53 hod.)
(Schůze opět zahájena v 11.06 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Martin Kocourek


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb. /sněmovní tisk 584/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání bylo přerušeno v 11.34 hodin.)
(Jednání bylo opět zahájeno v 11.38 hodin.)

Poslanec Miroslav Beneš
Předseda PSP Václav Klaus
Předseda PSP Václav Klaus

(Konec schůze v 11.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP