Stenografický zápis 34. schůze, 27. února 2001


(Schůze zahájena v 14:07 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus


69. Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže /sněmovní tisk 704/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Jaroslav Plachý


66. Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/ - třetí čtení

Poslanec Jan Bláha
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Libor Ambrozek
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Jan Bláha


67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 699/ - třetí čtení

Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Pavel Kováčik


68. Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) /sněmovní tisk 700/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Ouzký


70. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - třetí čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Vladimír Cisár
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vladimír Cisár


71. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 674/ - třetí čtení

Poslanec Karel Kühnl
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 15.52 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.10 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Karel Vymětal


73. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 761/ - třetí čtení

Poslanec Václav Exner
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Václav Exner
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Václav Exner
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání bylo přerušeno v 16.36 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.07 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Libor Krátký
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Michal Doktor


74. Návrh poslanců Libora Krátkého, Vladimíra Doležala, Tomáše Kladívka, Karla Šplíchala a Světlany Navarové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 767/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Libor Krátký


66. Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/ - třetí čtení

Poslanec Jan Bláha
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jan Bláha
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jan Bláha
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


75. Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením /sněmovní tisk 697/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Ondruš
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


77. Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/ - třetí čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Václav Brousek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání bylo přerušeno v 18.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.50 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Maštálka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 19.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP