(Jednání pokračovalo v 18.50 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně a poslanci, slovo má pan navrhovatel Brousek. Prosím o klid.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, k tomu, aby se v Plzni žilo lépe, aby byl hotov obchvat, jsem udělal hodně. Dal jsem dohromady plzeňské poslance bez rozdílu politické příslušnosti a pokusili jsme se navrhnout zákon, který by tuto situaci řešil. Musím říci, že jsem velmi zklamán, a chtěl bych, aby občané města Plzně všichni věděli, proč tento zákon nakonec přijat nebude.

My jako ODS - a já se cítím jako člen ODS - jsme vždycky bránili osobní vlastnictví. Návrhem, který zde byl přijat jako pozměňovací návrh pana Hojdara, toto osobní vlastnictví je velmi napadnuto. Přestože nás trápí obchvat města Plzně, myslím, že ze svých zásad takto moc nemůžeme slevit. Proto chci požádat sněmovnu o zpětvzetí tohoto zákona. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o návrh, o kterém se bude hlasovat atd., musím ovšem konstatovat, že tento návrh podepřelo několik předkladatelů, pouze bych chtěla mít jistotu, zda se všichni předkladatelé, kteří jsou podepsáni pod návrhem zákona, ztotožňují s návrhem, který přednesl pan poslanec Brousek. Je zde několik předkladatelů. Jestliže by měl některý jiné stanovisko, musel by to v tuto chvíli sdělit. Pravděpodobně tomu tak není.

Slovo má pan poslanec Škromach jako předseda poslaneckého klubu sociální demokracie.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, nechtěl jsem reagovat, ale po vystoupení předřečníka mi nic jiného nezbývá.

Poslanecký klub sociální demokracie jednoznačně tento zákon podporuje a podpoří ho, protože si myslí, že je to řešení, byť to není řešení standardní. Právě vzhledem k tomu, že není jen Plzeň, ale jsou i jiné oblasti, a je potřeba je řešit v zájmu těchto oblastí, kde je vysoká nezaměstnanost, kde je potřeba vytvořit průmyslové zóny, víme, že jsou investoři na cestě a mají s tím dnes problémy. Protože musíme uvažovat nadčasově, v širším měřítku než pouze Plzně, proto byl tento návrh předložen a proto byl naším klubem schválen.

Jestliže pan poslanec hovoří o tom pomalu takovým způsobem, že kvůli tomu, že byl schválen jiný návrh, nyní tento zákon chce stáhnout, a proto Plzeň bude bez obchvatu, je potřeba, aby si skutečně občané Plzně uvědomili, že právě pan poslanec Brousek je ten, i ti, kteří tento zákon v tuto chvíli chtějí stáhnout, kteří nechtějí, aby byl tento problém řešen (hluk v sále), protože by již zřejmě podle jejich přesvědčení nezbylo nic jiného, než aby proti tomuto návrhu zákona, který sami navrhli, hlasovali.

Znovu opakuji: poslanecký klub sociální demokracie tento zákon v konečném znění - tudíž obchvat Plzně - jednoznačně podporuje. Chci, aby to bylo jasně slyšet, aby to bylo i pro občany Plzně jasně řečeno. Všechny záminky, které tady někteří hledají, jsou naprosto bezpředmětné. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu ODS se zásadně ohradil proti tomu, co tady bylo uvedeno, protože to je manipulace s city nejen občanů Plzně, ale všech občanů České republiky. Přece není těžké se podívat do textu zákona po přijatých pozměňovacích návrzích, aby bylo zjevné, že nesouhlasí jeho obsah s jeho názvem. Necítím se být legislativním expertem, ale domnívám se, že není možné, aby v zákoně, který hovoří o obchvatu Plzně, byla obsažena univerzální vyvlastňovací ustanovení, která se týkají všech ostatních situací, jen ne obchvatu Plzně. Dokonce se domnívám, že proti takovémuto paskvilu, proti takovéto kombinaci, je snadno možné podat ústavní stížnost, protože není možné tyto dvě věci kombinovat.

Pokud někteří naši kolegové chtěli přijmout univerzální vyvlastňovací zákon, měli kromě návrhu, které mění jeho obsah, také navrhnout změnu jeho názvu. Snažit se obrátit veřejné mínění Plzně proti těm, kteří na sebe vzali odpovědnost a kteří několik měsíců pro speciální situaci připravovali speciální zákon, a připravovali to při vědomí rizika, které v této sněmovně může nastat, je velmi nekorektní a velmi nekolegiální.

Domnívám se, že poslanci Plzně prokázali, že chtějí řešit problémy Plzně, a zároveň pan kolega Brousek prokázal, že nechce, aby do zákona, který má pomoci Plzni, byly vneseny prvky, které mají ublížit občanům České republiky.

To je důvod, pro který poslanecký klub ODS tento návrh podpořit nemůže a nemohou ho podle mého názoru podpořit žádní poslanci, žádní senátoři, kteří chtějí respektovat právo na majetek a základní práva v této zemi. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Myslím, že tady padá velmi mnoho slov, velmi mnoho prázdných slov. Ta věc je velmi poměrně prostá. Existuje zákon, stačí zvednout ruku, a otevře se cesta pro obchvat Plzně. Pomocí záminky o průmyslových zónách se snaží ODS vytvořit představu, která nesouvisí s realitou. Tento zákon není protiústavní, není ani v kontextu Evropy a v evropském tržním hospodářství neobvyklý. Mohl bych nalézt řadu citací z holandského a německého zákona.

Proto nemohu říci nic jiného než že z důvodů, které jsou ideologické, se situace rozhodnutím klubu ODS podstatně zhorší. Zhorší se pro občany Plzně a zhorší se i pro ty, kteří žijí v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti. To je vše.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP