(18.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Pravděpodobně můžeme pokračovat, protože nevidím žádnou snahu o zpochybnění tohoto hlasování.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky..."

Vidím, že se ke slovu hlásí pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Velice nerad a málo často zdržuji tuto sněmovnu. Chtěl bych však zpochybnit své hlasování č. 219, kde jsem hlasoval "ano", a na záznamu mám "ne".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jedná se o návrh na zpochybnění hlasování, o kterém rozhodneme hlasováním pořadové číslo 220, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 220 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 129 a 23 bylo proti.

 

Budeme tedy hlasování opakovat pod pořadovým číslem 219, které se týká pozměňovacího návrhu pod bodem C.

 

Poslanec Pavel Hojda: Mé stanovisko je mírně doporučující.

 

Poslanec Václav Brousek: Mé stanovisko je zásadně negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 221 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 221 nebyl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 84 a 71 bylo proti.

 

Omlouvám se sněmovně, ale považuji za vhodné chvíli počkat.

Prosím o urychlení kontroly hlasovacího protokolu, abychom mohli pokračovat. Hlásí se poslankyně Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená předsedající, prosím o zpochybnění posledního hlasování, kde vyšlo, že jsem nehlasovala, a přitom jsem byla pro.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 222, které zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně Emmerové. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 222 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo pro 124 a 24 bylo proti.

 

Budeme tedy ještě jednou hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem C, a to v hlasování pořadové číslo 223, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 223 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo pro 88 a 72 bylo proti.

 

Udílím nyní slovo předsedovi poslaneckého klubu ODS, ale současně žádám Poslaneckou sněmovnu o klid.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, žádám o patnáctiminutovou přestávku na poradu klubu ODS, který tímto svolávám do státních aktů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy pokračovat v 18.50 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 18.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP