(18.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

(Ve sněmovně je intenzivní hluk.) Prosím o klid!

Paní poslankyně, páni poslanci, právě jsem díky značně zvýšenému hluku ve sněmovně nezaznamenala přihlášku pana poslance Höniga a uzavřela jsem rozpravu. Velice bych poprosila někoho z přítomných ministrů, jestli by vyřešil tuto situaci a svým vystoupením rozpravu otevřel. Pan ministr Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, rád umožním nové otevření rozpravy a současně využiji příležitosti a sděluji sněmovně, že ještě tento měsíc zahájíme stavbu první části obchvatu Plzně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Hönig.

 

Poslanec Pavel Hönig: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno. (Předsedající: Promiňte, pane poslanče. Ještě jednou velmi důrazně žádám o klid.)

Dovolte mi, abych v zájmu přijetí zákona a v zájmu pozměňovacího návrhu, který podal pan poslanec Hojda, podal návrh na vzetí mého pozměňovacího návrhu, který je pod bodem B, zpět.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme po uzavření rozpravy. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své role. (Navrhovatel se hlásí o slovo.) Promiňte, pan zpravodaji, pan navrhovatel si přeje přednést stručné závěrečné slovo.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, ve druhém čtení jsem samozřejmě zde říkal, že jedna část obchvatu, 8 km, se začne stavět. Je to ta část, která je neproblémová, od Sulkova k Utušicům. Ty zbylé dvě části jsou problémové a troufám si říci, že bez tohoto zákona nejenom tu část přes vrch Valík, ale ani tu část od Ejpovic nepostavíme.

Chtěl bych se zároveň vyjádřit k pozměňovacím návrhům, které jsou v tomto tisku. Jsou zde tři pozměňovací návrhy. Za předkladatele bych chtěl říci, že s návrhem kolegy Vávry pod bodem A souhlasíme, s návrhy pod bodem C a B samozřejmě nesouhlasíme, protože nesouvisí s tímto návrhem a zavádějí něco, co do tohoto návrhu nepatří.

Chtěl bych ještě říci, že jestliže někdo říká, že obchvat chce, ale nechce toto řešení, pak se ho ptám, jaké řešení navrhuje. Žádný jiný návrh jsem neslyšel, a pokud tento návrh neprojde, byl bych velmi rád, aby ti, kteří toto říkají, aby nám v Plzni navrhli nějaké řešení, které nám skutečně pomůže. My žádné takové řešení neznáme a pochopitelně jsme se snažili takovéto řešení nějaké najít. Toto řešení nám pomůže a je to jedna z mála možností, možná jediná možnost, která ten obchvat dokončí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Pavel Hojda: Paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, přednesl bych vám návrh pořadu hlasování, kde budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které byly předneseny ve druhém čtení.

Ještě než přednesu vlastní návrh, chtěl bych upozornit, že v případě, že by sněmovna nesouhlasila se stažením bodu B a byl tento bod přijat, a současně v případě, že bude přijat pozměňovací návrh pod bodem C, bude nutné na závěr odhlasovat legislativně technické úpravy, které souvisí se změnou a doplněním zákona v tomto smyslu.

Navrhuji, aby po prvním hlasování, kdy poslanec navrhl stažení bodu B, aby se nejprve hlasovalo o bodu A, což je pozměňovací návrh hospodářského výboru, schválený hospodářským výborem, a nakonec o bodu C. A to v případě, že by se nehlasovalo již o bodu B, že by byl stažen z pořadu jednání. To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Myslím, pane poslanče, že pro jistotu odhlasujeme tento návrh procedury, aby nedošlo k pozdějším sporům.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 216 a táži se, kdo souhlasí s navrženou procedurou. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 216 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 172 pro něj vyslovilo 161 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní by se mělo hlasovat o stažení bodu B.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 217, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh na stažení bodu B podle návrhu pana poslance Höniga. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 217 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 172 pro něj vyslovilo 154 a 7 bylo proti.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní by sněmovna hlasovala o bodu A, to je pozměňovací návrh hospodářského výboru. Doporučuji. Navrhovatel také doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 218 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 218 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 171 pro něj vyslovilo 155 a jeden byl proti.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem C. Mé stanovisko je mírně doporučující. Navrhovatel nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Na návrh z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 219, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 219 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 166 pro něj vyslovilo 76 a 72 bylo proti.

 

Poslanec Pavel Hojda: S ohledem na to, že byl přijat pouze pozměňovací návrh obsažený pod bodem A, není nutné přijímat žádné další legislativně technické úpravy a je možné hlasovat o zákoně jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, za malou chvíli tak učiníme. Vidím zvýšený zájem o protokol z hlasování, takže chvíli počkám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP