(18.10 hodin)

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní budeme hlasovat o návrhu A3, který je totožný s návrhem B4. Stanovisko ministra i zpravodaje je souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 205 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 205 byl tento návrh přijat, když z přítomných 173 hlasovalo 165 pro a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu A4, kde opakuji upozornění, že je v kolizi s návrhem B5. Pokud by byl přijat návrh A4, nelze hlasovat o B5. Mně osobně se více líbí A4.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Legislativně je ale přesnější bod B5, takže já spíše preferuji bod B5.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O čem tedy hlasujeme, pane zpravodaji?

 

Poslanec Dalibor Matulka: Hlasujeme o A4.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 206 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 206 tento návrh nebyl přijat, když z přítomných 173 hlasovalo 36 pro a 123 proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: V tom případě můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B5. Stanovisko ministra i zpravodaje je souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 207 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 207 byl tento návrh přijat, když z přítomných 173 hlasovalo 166 pro a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A5.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Upozorňuji, že je v kolizi s bodem B6, a já podporuji B6. To je to, na co jsem upozorňoval v rozpravě. K bodu A5 nesouhlas, k bodu B6 souhlas.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já mám stanovisko víceméně neutrální, podporuji oba návrhy, čili A5 doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 208 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 208 tento návrh nebyl přijat, když z přítomných 173 hlasovalo 5 pro a 156 proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní z pozměňovacích návrhů pod písmenem B nám zbývá pozměňovací návrh B2 a B6. Nejprve pozměňovací návrh B2. Pan ministr souhlasí, stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 209 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 209 byl tento návrh přijat, když z přítomných 173 hlasovalo 163 pro a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní pozměňovací návrh B6. Pan ministr už řekl, že jej podporuje, já za této situace také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 210 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 210 byl tento návrh přijat, když z přítomných 173 hlasovalo 168 pro a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Protože nebyla vznesena žádná námitka proti mnou navrženému postupu, nyní můžeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích ústavně právního výboru pod písmenem C, s výjimkou pozměňovacího návrhu C3. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 211 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 211 byl tento návrh přijat, když z přítomných 172 hlasovalo 164 pro a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C3, který je v kolizi s pozměňovacím návrhem pana poslance Ondruše. Pokud bude C3 přijat, nebudeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. S návrhem C3 souhlasí ministr i zpravodaj.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 212 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 212 byl tento návrh přijat, když z přítomných 172 hlasovalo 152 pro a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pozměňovací návrh pod písmenem D jsme tedy vyloučili a zbývají poslední dva pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh poslance Filipa pod písmenem E1 - doporučuji, abychom nevedli spor o tom, jestli je nebo není hlasovatelný. Doporučuji, abychom o něm hlasovali. Pan ministr - zásadní nesouhlas. Já za situace, kdy se nepodařilo jej upřesnit v rozpravě ve třetím čtení, rovněž nesouhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 213 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 213 tento návrh nebyl přijat, když z přítomných 173 hlasovalo 25 pro a 140 proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Poslední pozměňovací návrh je druhý pozměňovací návrh pana poslance Filipa pod písmenem E2. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj výrazně souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 214 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 214 tento návrh nebyl přijat, když z přítomných 173 hlasovalo 24 pro a 139 proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Snad jsem nepřehlédl žádný pozměňovací návrh, čili můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, podle sněmovního tisku 697, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 215 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 215 byl tento návrh přijat, když z přítomných 173 hlasovalo 152 pro a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Slovo má ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já budu velmi stručný. Chtěl bych vám všem - a především těm, kteří odvedli nad tímto zákonem velký kus práce - nesmírně poděkovat, protože jste dali Policii České republiky k dispozici moderní, drahý a věřím, že efektivní nástroj k boji s organizovaným zločinem.

Já udělám všechno pro to, aby tento nástroj byl využit co nejlépe, aby se naše země pohnula kus kupředu v boji se sofistikovanou kriminalitou, která nás všechny nepochybně trápí. Ještě jednou vám nesmírně děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je

 

77.
Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze
a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně
/sněmovní tisk 758/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Václav Brousek a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Pavel Hojda. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 758/3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP