Sněmovní tisk 758
Návrh zákona o dálničním obchvatu Plzně

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Brousek, Milada Emmerová, Jaroslav Lobkowicz, Jiří Maštálka) předložila sněmovně návrh zákona 20. 10. 2000.
Zástupce navrhovatele: Brousek Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 758/0 dne 20. 10. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 10. 2000. Vláda zaslala stanovisko 16. 11. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 11. 2000 jako tisk 758/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2000 (usnesení č. 335). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1., 5. 12. 2000 na 29. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1325).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 758/3, který byl rozeslán 22. 2. 2001 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27., 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 237, usnesení č. 1457).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 44, dokument 44/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Kulhánek), Ústavně-právní výbor (Vladimír Kulhánek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 44/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 44/2 (nezabývat se).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 3. 2001 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 44/3 (zamítá).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2001.
  Prezident zákon nepodepsal a 13. 4. 2001 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 758/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 758/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 15. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 38, usnesení č. 1563).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 5. 2001.

Zákon vyhlášen 22. 5. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 168/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dálniceISP (příhlásit)