Stenografický zápis 29. schůze, 1. prosince 2000


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


32. Návrh poslanců Václava Krásy, Stanislava Voláka, Jana Kasala a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 733/ - prvé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Václav Krása


34. Návrh poslanců Josefa Janečka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 760/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Bohuslav Sobotka


30. Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Zdeňka Koudelky, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 725/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Eva Dundáčková


37. Vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 778/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec František Pejřil
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vladimír Laštůvka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Josef Hojdar
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 12.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


18. Vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 495/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Vladimír Laštůvka
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Stanislav Fischer
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Vladimír Laštůvka


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 771/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka


35. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 761/ - prvé čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda


38. Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/ - prvé čtení

Poslanec Václav Brousek
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Milada Emmerová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 15.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP