(10.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Cabrnoch, po něm ještě pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dámy a pánové, padají zde různá sdělení a různá prohlášení a já se nedomnívám, že se všemi lze souhlasit, že všechny lze pojímat jako pravdivé.

Chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího požádat pana předsedu klubu ČSSD, aby se mi trochu věnoval, protože chci reagovat na některá prohlášení.

Domnívám se, že sdělení, že je třeba nastolit spravedlnost, aby neplatili pojistné pouze zaměstnanci, ale aby ho také platili ti, kteří pojistné neplatí, je velmi falešné tvrzení, bez nějakého pejorativního nádechu, protože kdo platí daně, ze kterých 3,5 miliardy vezmeme? Podívejme se na strukturu daňové výtěžnosti, podívejme se na to, kdo platí daně. To platí samozřejmě z velké části také zaměstnanci, pouze se peníze přelévají z jednoho do druhého, pouze od občana vybereme další peníze a necháme o nich rozhodnout státní rozpočet.

Dále se chci zeptat předkladatelů, ze kterého zdroje ve státním rozpočtu, který právě projednáváme, budou zmíněné 3,5 miliardy korun čerpány, protože při studiu státního rozpočtu jsem já osobně nenalezl žádné volné 3,5 miliardy, které by byly plánovány jako příspěvky v případě schválení tohoto zákona. Domnívám se, že ta skutečnost, že ve státním rozpočtu prostě 3,5 miliardy, které bychom mohli vydat na sebebohulibější účel, prostě nemáme, že tato skutečnost je jedním ze zásadních důvodů pro to, abychom tento návrh zamítli v prvním čtení.

Pan místopředseda vlády zde hovořil o spoluúčasti pacientů. Musím říci, že je to trochu řeč mimo téma, protože tento zákon o žádné spoluúčasti není. Přesto pan místopředseda vlády hovořil o tom, že spoluúčast zhoršuje zdravotní péči jako takovou. Na to musím říci - pan ministr tu sdělil, že jsme 30. zemí na světě podle toho, jak máme dobrou zdravotní péči podle WHO. Já bych se téměř vsadil, že valná většina z těch, kteří jsou před námi podle WHO, mají vyšší spoluúčast, a přesto mají lepší zdravotní péči. Dovoluji se dotázat vás, dámy a pánové, prostřednictvím pana předsedajícího, jestli si myslíte, že tato dvě fakt se doplňují, nebo vylučují. Tak co je potom pravda? Samozřejmě na to máme rozdílné názory a samozřejmě o tom budeme velmi dlouho diskutovat. Řeč o spoluúčasti nad tímto zákonem je trochu řečí mimo téma.

Domnívám se, že návrh je zcela jasný a zřejmý. Zvyšujeme daňovou zátěž, zvyšujeme mandatorní výdaje státního rozpočtu. Jsem velmi pro to, aby do zdravotnictví vstoupily další prostředky, ale domnívám se, že mají vstoupit z jiných zdrojů než z daní daňových poplatníků a že má být vytvořen prostor pro to, aby občan mohl více než tím, že zaplatí daně, rozhodovat o prostředcích, které na zdravotní péči - a jsem přesvědčen, že 99 % občanů velmi rádo - tyto prostředky na zdravotní péči věnuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Janeček, po něm pan ministr zdravotnictví Bohumil Fišer.

 

Poslanec Josef Janeček: Opět věcně. Co se týká toho, z čeho budou placeny tyto věci, tak bych jen připomněl, že příjmem státního rozpočtu, ze kterého je tato částka placena, není pouze daň z příjmu fyzických osob, ale jsou to spotřební daně, je to DPH, jsou to daně z příjmu právnických osob atd., čili tato argumentace není pravdivá.

Rozuměl bych argumentaci, která by vyvrátila tento návrh zákona, ze dvou důvodů, a to z důvodů, ze kterých byl předložen.

Důvody jsou: změnil se výrazným způsobem kmen pojištěnců díky demografickému vývoji. Pokud kolega Cabrnoch přijde a řekne "tato teze není pravdivá, tento národ je čím dál mladší, má větší poměr zaměstnanců a menší poměr důchodců", potom je to pravdivé, uznám svůj omyl a odejdu. Jestliže kolega Cabrnoch přijde a zpochybní druhý důvod, tj. to, že lidé starší 60 let spotřebovávají větší část zdravotní péče než lidé v zaměstnaneckém poměru a platí méně, potom by to byl důvod, který by mohl znamenat zpochybnění tohoto návrhu zákona. To jsou dva důvody. Ani jeden z těchto důvodů není vyvrácen a všechny ostatní jsou argumentace přídatné a nemají smysl.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče, nyní pan ministr Bohumil Fišer, poté se hlásil kolega Doležal, poté opět ještě jednou pan kolega Zdeněk Škromach.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Pane předsedající, dámy a pánové, já se ještě jednou vrátím k publikaci World Health Report 2000.

Tam se hodnotí ještě jeden parametr a já jsem o něm nechtěl hovořit, protože bezprostředně nesouvisí s návrhem tohoto zákona, ale v diskusi o tom padla zmínka, a tak se k tomuto bodu vrátím.

Hodnotí se ještě jeden parametr, a to je fairness in financial contribution - spravedlnost ve financování zdravotnictví. V tomto parametru jsou na prvních místech ty země, kde lidé přispívají přibližně podle svých možností. To znamená, že se zde bere Bevenovo kritérium. Z příjmu odečteme to, co člověk potřebuje na stravu, a ze zbytku každý stejným procentem. Všechny vyspělé země jsou v tomto parametru před námi. My jsme na 72. místě. Na posledním místě je Sierra Leone. Kdybychom v tomto okamžiku zvyšovali spoluúčast, tak se budeme pohybovat ve směru k Sierra Leone. I Spojené státy jsou před námi, tzn., že američtí chudí dávají mnohem méně do zdravotní soustavy než lidé s nižšími příjmy u nás. Jestliže ve zdravotnictví je soustava financována z daní, protože daně jsou vypočítávány progresivně, alespoň daně z příjmů, na rozdíl od zdravotního pojištění, kde je příspěvek počítán procentuálně, tak se alespoň mírně posunujeme k trochu větší spravedlnosti, ve které máme ostatní země co dohánět.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře, nyní bude hovořit kolega Doležal, připraví se pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, necítím se být odborník na zdravotnictví. Na to je tu lidí poměrně dost a všechny jsme tu už viděli a slyšeli.

Při čtení tohoto materiálu jsem našel, že mandatorní výdaje se opět zvyšují o 3,5 miliardy. A všichni si pamatujeme včerejší, velice hektické a velice umné, vystoupení pana kolegy Sobotky, který nám tu vyčetl, že v rámci stavebního spoření zvyšujeme mandatorní výdaje řádově 2 miliardy. Ha. Změnili se předkladatelé, rétorika se také mění, peníze nutně potřebujeme a zvyšování mandatorních výdajů už v daném okamžiku nikomu nevadí. Rád bych slyšel odpověď též na tuto otázku. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan kolega Škromach, připraví se pan kolega Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, myslím, že debata se už dostává někam jinam, než by měla, ale pokud jde o zdroje - samozřejmě že do státního rozpočtu jdou spotřební daně např. z alkoholu, z cigaret. A nikdo z nás si určitě nemyslí, že by kouření cigaret či nadměrné požívání alkoholu prospívalo zdraví občanů tohoto státu. Určitě to je vhodný zdroj pro financování zdravotnictví.

Pokud jde o otázku, jestli to je přiměřené nebo jestli se to má určitým způsobem valorizovat. Byla nastartována, a nebylo to za levicových vlád, ale bylo to nastartováno právě za pravicových vlád, kdy v této sněmovně měly většinu a schválily zákon, ve kterém jednoznačně bylo řečeno, že stát platí za nevýdělečně činné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP