Stenografický zápis 29. schůze, 30. listopadu 2000


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


24. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 718/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Pejřil
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Křeček


28. Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Vladimíra Doležala, Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 83/1995 Sb. /sněmovní tisk 724/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Svatomír Recman
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.46 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Karel Vymětal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


29. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 726/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Václav Pícl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Václav Brousek
Poslankyně Marie Machatá
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jiří Brtnický
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Václav Pícl
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Jitka Kupčová

(Jednání bylo přerušeno ve 12.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus


21. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 674/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


22. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 /sněmovní tisk 711/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


23. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 781/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Václav Exner
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Krása


28. Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Vladimíra Doležala, Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 83/1995 Sb. /sněmovní tisk 724/ - prvé čtení

Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Svoboda
Poslankyně Miroslava Němcová


31. Návrh poslanců Václava Brouska, Waltra Bartoše, Petra Mareše, Václava Pícla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 727/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Václav Brousek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vladimír Doležal


33. Návrh poslanců Václava Krásy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 745/ - prvé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Marek Benda
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Václav Krása
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.54 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


91. Ústní interpelace

Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Vilém Holáň
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Vilém Holáň
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Walter Bartoš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Radim Chytka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Radim Chytka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP