(11.40 hodin)

(pokračuje Mareš)

Dalším argumentem, kterému nerozumím, je argument, který zde komentoval již pan kolega Svoboda, to je argument, že došlo k dohodě mezi předkladateli a jedním z odborových svazů, na základě které údajně podle toho, jak jsme slyšeli od pana ministra, se předkladatelé rozhodli počkat s projednáváním novely až na projednání zákona o vzdělávání a příslušný odborový svaz odvolal svoji stávkovou pohotovost. Předseda příslušného odborového svazu sedí zde na galerii, a kdyby měl možnost, jistě by potvrdil, že na základě jednání s některými představiteli předkladatelů, mezi které jsem já patřil, tento odborový svaz odmítl odvolat stávkovou pohotovost. Zatímco tomuto odborovému svazu nevadí, že stále ještě klesají příjmy, platy učitelů ve školství, ukazatele za poslední čtvrtletí jsou zcela jednoznačné v tomto smyslu, a jeho odborový svaz se k tomu nehodlá, jak jsem zjistil, vyjadřovat, tak novela navzdory naší velké vstřícnosti, navzdory našim návrhům k tomu, aby odborový svaz předložil jakékoliv své námitky, jakékoliv návrhy k úpravě této novely, tak tato vstřícnost nevedla k tomu, že by příslušný odborový svaz, jak tvrdí pan ministr, odvolal svoji stávkovou pohotovost. Pan Rössler ji odvolal později na základě jednání, o kterých já vůbec nic nevím.

Čekat na školský zákon nebo na nový zákon o vzdělávání. Celá tato sněmovna na něj, dámy a pánové, čeká již více než rok. Pokud si pamatuji dobře, měl zde být loni, není zde ani teď, a kdy zde bude, upřímně řečeno nikdo z nás nedokáže říci. Dobře, přijde-li tento zákon do sněmovny tak, abychom mohli vzít v úvahu jeho znění při projednávání naší novely, myslím, že je možné řešit to způsobem prodloužení lhůty na projednání naší novely zákona, což je ostatně přesně to, co jsem slíbil panu předsedovi Rösslerovi, a v souvislosti s tímto zněním nového zákona o vzdělávání naši novelu projednat. To je myslím návrh zcela přijatelný a domnívám se, že v souvislosti s tímto projednáváním budeme schopni zabývat se také mnoha věcnými námitkami, které proti naší novele zazněly. Přiznám se, že některé z nich mají platnost.

Je to především námitka proti způsobu, jakým bude starosta nebo zastupitelstvo obce vybírat mezi uchazeči o místo ředitele své školy. Tady zaznělo, že jsme zrušili konkursní řízení, o kterém pan kolega pravil, že je chápáno jako demokratický prvek. Dámy a pánové, jsem v každodenním kontaktu s našimi učiteli, s řediteli a pedagogickou veřejností obecně. Já jsem se nesetkal s nikým, opakuji s nikým, kdo by stávající konkursy na ředitele škol chápal jako demokratický prvek. To, co slyšíme pravidelně, jsou pouze námitky proti tomuto procesu, který umožňuje nebo doteď umožňoval ministerstvu jmenovat ředitelem, koho chtělo. Naším úmyslem je najít takový způsob výběrového řízení, které bude schopno skutečně vybrat tohoto nejvhodnějšího kandidáta, a nikoliv poskytnout pouze nadřízeným orgánům seznam, ze kterého si vyberou podle vlastní vůle, a jak víme, v mnoha případech zcela proti vůli zřizovatele. Ale i o tom je možné se během druhého čtení bavit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechtěl bych v tuto chvíli diskutovat problém, který zde byl otevřen mnohokrát v tisku, a to je politická manipulace ze strany starostů. V této místnosti sedí řada bývalých starostů, řada stávajících starostů. Považuji podobná obvinění za urážku tohoto stavu, stavu starostenského. Mohu vám říci, že za dvaapůl roku, kdy mám tu čest zastávat post předsedy školského výboru, jsem se setkal s nesrovnatelně vyšším počtem politické manipulace ze strany úředníků mnohem výše postavených, než je starosta, vztahující se přímo ke konkrétním školám. Manipulace ze strany ministerstva školství, proti které ani obce, ani rodiče, ani nikdo jiný neměl sebemenší šanci něco podniknout.

To, co sledujeme my, je právě dát možnost občanům obce, rodičům a všem, kterým leží škola skutečně na srdci, aby do těchto věcí mluvili. Domnívám se, že to byl cíl, který jsme sledovali, když jsme přijímali zákony o reformě státní a veřejné správy v tomto státě.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl jsem reagovat a nakonec druhé vystoupení pana kolegy jen potvrzuje to, k čemu jsem chtěl učinit poznámku.

Opravdu velmi zajímavě působilo právě z úst pana poslance Svobody, když hovořil o tom, že tyto záležitosti nebudou politizovány, a to obzvlášť ve světle vyjádření lídra čtyřkoaly, která kandidovala na Brněnsku v tom smyslu, že z těchto krajských úřadů vyhážou uklízečky, vyhážou řidiče a dosadí si tam zřejmě podle stranického klíče své řidiče, své uklízečky. Jak asi takováto praxe bude realizována na úrovni měst a obcí, kde čtyřkoala bude mít většinu a bude mít své starosty?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doporučoval bych, aby vystoupil jako další poslanec Payne, řádně přihlášený. Ještě pan ministr Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, nechtěl jsem již vystupovat, ale je mi velmi líto, že mě k tomu pan předseda školského výboru Mareš donutil.

Připadá mi velmi zvláštní, když strana, která přišla s heslem "normální je nelhat", zde předvádí tolik politické demagogie. Připadá mi zvláštní, když se dovolává něčeho, co není v rozporu ani se současnou legislativou, v argumentaci pro svůj zákon. Nechtěl jsem to ve svém úvodním vystoupení detailně rozebírat, ale prokristapána, i současná legislativa, tak jak je, je taková, že obec, pokud nesouhlasí s ředitelem, tak ministerstvo je povinno ho odvolat. Takto je i současná legislativa. Jsme povinni vyhlásit konkurs. Doporučuji, abyste se podívali do zákonů. Čili není myslitelná možnost, že by ministerstvo mohlo proti vůli obce ustavit ředitele školy, to nelze. Tomu brání i současná legislativa. Novela zákona obrací věci poněkud jinak a nehodlám teď rozebírat jak.

Nelíbí se mi tady argumentace, která byla použita, že odbory se nestarají o vyšší mzdy. Nejsem tady teď jako zástupce odborů a není na mně, abych je hájil, ale všichni víme, že pro příští rok je navrženo velmi výrazné zvýšení učitelských platů. Čili tato argumentace byla v tuto chvíli ve věci této novely naprosto demagogická, naprosto zavádějící. Je mi líto, že je to zrovna předseda školského výboru, který takovou argumentaci používá. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, právě vstupujeme do procesu hlubokého zásahu do veřejné správy, a to již druhého v tomto desetiletí. Nechci říci, že vstupujeme do procesu reformy veřejné správy, protože jsme opakovaně deklarovali, že se vlastně o žádnou reformu nejedná.

V čem by měla spočívat reforma? Reforma by měla spočívat v tom, že si probereme jednotlivé kompetence státu ve všech resortech a zvážíme, na jaké úrovni je účelné a rozumné tu kompetenci vykonávat a jakými prostředky. Tento předkládaný návrh toto činí v jednom dílčím resortu. Zároveň když jsme debatovali o veřejné správě, říkali jsme, že nás čeká proces, kdy další části státní správy budeme převádět do samostatné působnosti obcí. S tím, jak se bude zvyšovat kvalifikace obyvatelstva, kompetentnost samosprávy, tím více bude možné přenášet další část státní odpovědnosti na samosprávu. To je proces přirozené decentralizace, který jsme vždy podporovali a který bychom chtěli podporovat na rozdíl od nějakých revolučních kroků, které provádějí změny, ze kterých se budeme potom deset let vzpamatovávat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP