(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zahájil odpolední část našeho jednání.

Určili jsme si napevno, že prvním bodem dnešního odpoledního jednání bude bod

 

21.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků
plynoucích ze smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky
a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku
v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly
jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo
/sněmovní tisk 674/ - prvé čtení

 

Stanovisko České národní banky jsme dostali jako sněmovní tisk 674/1. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

Než dojde k řečništi, dovolím si k tomu učinit jednu malou poznámku. Musím říci, že když jsem se stal po listopadu 1989 prvním ministrem financí Československa, tak úplně první zahraniční setkání, které jsem měl, bylo s právě nově jmenovanou ministryní financí tehdejší ještě NDR a polovinu tohoto jednání jsme strávili tímto bodem. Prohlašuji, že to bylo v prvních dnech ledna 1990, a máme deset a tři čtvrtě roku poté, a tento problém pořád ještě nebyl vyřešen. Myslím, že to je nepříjemná věc.

Prosím současného pana ministra financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené dámy a vážení pánové, mohu tedy plynule navázat na to, co řekl pan předseda Klaus. Nicméně zdá se, že situace se zlepšila v tom, že řešení, které je možné, řekl bych na dohled, a jak dál uvedu ve svém úvodním slově, jedním z podstatných prvků toho, proč tento postup byl tak dlouhý, je také to, že po roce 1993 se z bilaterálního problému stal problém vztahu tří států, tedy České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, závazky týkající se pasivního salda clearingu s bývalou Německou demokratickou republikou za dodávky zboží a služeb včetně přijatého vládního úvěru za tranzitní plynovod byly při vzniku České republiky převzaty na knihy státu v rámci zahraničních závazků převzatých státem od ČSOB v korunové protihodnotě 8,8 mld. korun. Od roku 1991, a možná tedy už 1990, do roku 1999 byla vedena s německou stranou dlouhá a složitá jednání, přičemž k vyrovnání byla postupně přijata čtyři usnesení vlády, proběhlo pět expertních jednání a byla podniknuta řada dalších kroků.

Průlom znamenalo jednání předsedy vlády Zemana se spolkovým kancléřem Schröderem 8. března 1999 v Bonnu, kdy zvítězila vůle nejvyšších představitelů nalézt kompromisní řešení vyjádřené úsilím o společné řešení problematiky úvěrů a salda, stanovení maximálního limitu pro celkové ocenění obou nároků, nepřípustnost zpětného úročení, minimalizace úročení uznaného dluhu a společný postup ČR a SR.

Dojednaná smlouva podléhala v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., článek 49 odst. 2 a článek 63, schválení Parlamentem ČR a poté ratifikaci prezidentem.

Úspěch vyjednávání je pro českou stranu zřejmý z toho, že původní ocenění tohoto státního dluhu činilo 8,8 mld. korun, jak už jsem uvedl, zatímco smluvně dojednaná jistina dluhu činí 4,8 mld. korun, což je ekvivalent 260 mil. německých marek. Jednáním byl tedy dluh snížen téměř na polovinu, jde o snížení o 45,5 procenta.

Z pohledu státu došlo smluvním uznáním ke snížení zahraničního státního dluhu o 4 mld. korun. Toto snížení nemá žádný dopad ani do státního rozpočtu, ani do operací státních finančních aktiv. Vydáním státních dluhopisů, tak jak se zde navrhuje, bude konvertován přímý zahraniční dluh do podoby státních dluhopisů.

Podle smlouvy s Německem by měla být dlužná částka uhrazena v roce 2001 dvěma splátkami po 130 mil. marek, a to k 30. červnu a k 30. září. K tomuto účelu vláda navrhuje vydat na základě předloženého zákona státní dluhopisy na tuzemském trhu, provést jejich konverzi na dlužnou částku v německých markách, resp. euru, a dluh uhradit ve smluvních termínech. K úhradě dlužných úroků státních dluhopisů v roce 2001 počítá Ministerstvo financí s částkou 110 mil. Kč.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych vás seznámil se zpravodajskou zprávou k tisku 674, což je vydání zmíněného zákona o státním dluhopisovém programu.

Chtěl bych říci, že vládní návrh zákona o tomto státním dluhopisovém programu vyplývá zejména ze smlouvy mezi vládou České republiky a Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo.

Dále bych chtěl zdůraznit, že výše státního dluhopisové programu, jak bylo zmíněno, je stanovena na 260 mil. německých marek, což je zhruba zmíněných 4,8 mld. korun, a toto číslo odpovídá dvěma třetinám závazků vůči Spolkové republice Německo bývalé československé federace.

Dále bych chtěl zdůraznit, že Česká národní banka souhlasí s tímto návrhem státního dluhopisového programu, a ačkoliv předmětná smlouva je stále ještě v jednání Poslanecké sněmovny a není tedy definitivně schválen podklad pro navržený dluhopisový program, přesto doporučuji propustit tento vládní návrh zákona do druhého čtení, neboť ke zmíněné třístranné smlouvě v prvním čtení ve sněmovně nezazněly zásadní připomínky, a lze tedy očekávat její schválení na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP