Sněmovní tisk 674
Vl. návrh zák. o stát. dluhopis. prog. na závazky ČR a SRN

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 674/0 dne 26. 7. 2000.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 26. 7. 2000. Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 64)

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1312).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 674/3, který byl rozeslán 21. 2. 2001 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (hlasování č. 171, usnesení č. 1450).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 674/4, který byl rozeslán 28. 2. 2001 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 322, usnesení č. 1491).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 46, dokument 46/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 46/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 46/2 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 3. 2001 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 46/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 3. 2001 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 46/4 (doprovodné usnesení).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2001.
  Prezident zákon nepodepsal a 13. 4. 2001 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 674/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 674/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 15. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 36, usnesení č. 1562).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 5. 2001.

Zákon vyhlášen 22. 5. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 170/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Politika zahraniční, Strany politické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dluh, emise cenných papírů, financování strany, měnová dohoda, Německo, pohledávka, pohyb kapitálu, Slovensko, umořování veřejného dluhu, veřejný dluh, zahraniční dluhISP (příhlásit)