Stenografický zápis 34. schůze, 2. března 2001


(Schůze zahájena v 9:05 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


83. Informace předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o postupu rady ve věci převodu podílu FTV Premiéra, s.r.o.

Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Martin Muchka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Mlynář
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Mlynář
Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Martin Muchka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Martin Muchka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Bohuslav Sobotka


43. Vládní návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 10.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.52 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Josef Hojdar


87. Souhrnná zpráva o postupu integrace České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 796/

Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Jiří Payne
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Zdeněk Škromach


105. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 674/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Martin Kocourek


94. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o podrobnostech postupu při výběru kandidátů na členy Rady České televize a při jejich volbě

Poslanec Jan Vidím


87. Souhrnná zpráva o postupu integrace České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 796/

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


88. Aktuální zpráva vlády o stavu negociací o vstupu České republiky do Evropské unie

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Předseda PSP Václav Klaus


87. Souhrnná zpráva o postupu integrace České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 796/

Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jaroslav Zvěřina


84. Informace obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory /sněmovní tisk 764/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr

(Schůze skončila ve 14.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP