Stenografický zápis 34. schůze, 1. března 2001


(Schůze zahájena v 9:05 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus


104. Slib poslanců

Poslanec Miloslav Výborný


79. Návrh na ustavení volebního výboru Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


22. Vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 792/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Škromach


23. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Vidím


81. Změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím


82. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Stanislav Křeček

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.)
(Jednání znovu zahájeno v 11.34 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


81. Změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím


82. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Grantové agentury

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


97. Návrh na potvrzení předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 11.50 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


100. Ústní interpelace

Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Alena Svobodová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jaromír Kohlíček
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání skončilo v 18.16 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP