Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
1. března 2000 v 9.05 hodin

Přítomno: 171 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji sedmý jednací den 34. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. (Hluk v sále.)

Prosím pana poslance Bílého, aby si uvědomil, že je v jednacím sále Poslanecké sněmovny.

Pan poslanec Benda má náhradní kartu č. 9 a paní poslankyně Emmerová náhradní kartu č. 10.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: ze zdravotních důvodů Brožík, Černý, Grulich, Havlíček, Houzák, Kupčová, Langer, Němec, Patočka a Šplíchal. Myslím, že máme nadprůměrnou nemocnost vůči průměru České republiky. Pan poslanec Sehoř je jako svědek při soudním přelíčení a v zahraničí je pan poslanec Libor Ježek. Pan ministr Grégr je na oficiální návštěvě Svazové republiky Jugoslávie.

Dnešní jednání začneme sliby nových poslanců, potom budou následovat body tak, jak jsme je již pevně zařadili - prosím o vaši pozornost - v tomto pořadí: 79, 22, 23 a 24.

Chtěl bych vás dále informovat o tom, že ústní interpelace na předsedu vlády Miloše Zemana již byly vyčerpány minulý týden a můžeme tedy jednat do 17.00 hodin nikoliv interpelacemi, a teprve poté začnou ústní interpelace na jednotlivé členy vlády.

 

Přistoupíme k bodu

 

104.
Slib poslanců

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dříve než přistoupíme ke slibu nového poslance za Petra Bendla a nové poslankyně za Josefa Jalůvku, kteří se vzdali svého poslaneckého mandátu, požádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Miloslava Výborného, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, představil nám nového poslance a novou poslankyni, poté přečetl ústavou předepsaný slib, který pan poslanec a paní poslankyně složí do mých rukou.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Včera, dne 28. února roku 2001, zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Petra Bendla prohlášením, které bylo učiněno na této schůzi Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 58. schůzi téhož dne přijal usnesení č. 60, ve kterém konstatoval, že panu Petru Bendlovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Hynek Fajmon.

Dne 28. únoru roku 2001 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Josefa Jalůvky rovněž prohlášením učiněným na této schůzi Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 58. schůzi dne 28.února 2001 přijal usnesení č. 61, ve kterém konstatoval, že panu Josefu Jalůvkovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradnice paní Jitka Kocianová.

Dnešního dne 1. března 2001 předal předseda Poslanecké sněmovny pan Václav Klaus novému poslanci a nové poslankyni Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP