(17.50 hodin)

(pokračuje Jalůvka)

Dovolte mi, abych i já prohlásil v souladu s jednacím řádem, že se vzdávám svého poslaneckého mandátu k půlnoci dnešního dne, pokud výklad jednacího řádu to umožní. Obávám se podle poslední porady s legislativci, že to tak možné není, takže ve smyslu jednacího řádu, který nám určitě odborníci vyloží. Děkuji vám všem za spolupráci, některým za vzornou spolupráci, a těším se na to, že se budeme dále setkávat a že budeme táhnout káru veřejné správy ke spokojenosti našich zákazníků - našich občanů.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a přeji panu poslanci Bendlovi i panu poslanci Jalůvkovi mnoho úspěchů v jejich další práci.

Slovo má pan poslanec Výborný k procedurální poznámce, neboť není rozprava. Prosím o klid!

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, tento bod byl zařazen do programu schůze, takže by regulérní rozprava měla být, a já se do ní hlásím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Byl to zařazený bod. Dobře. Otevírám k němu rozpravu, přestože nebudeme přijímat žádné usnesení.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Zcela určitě nebudeme přijímat usnesení. Já samozřejmě stejně jako my všichni ostatní přeji kolegům, kteří se vzdali mandátu, mnoho úspěchů v jejich novém působišti. Myslím, že jednají velmi korektně, když tato prohlášení učinili.

S čím mám ovšem problémy, je to, že oba prohlásili, že se vzdávají mandátu k dnešnímu dni k půlnoci. Já osobně se tady nechci dostat do pozice autoritativního vykladače jednacího řádu a ústavy. To mi nepřísluší. Ale jako předsedovi mandátového a imunitního výboru mi přísluší k tomuto prohlášení zaujmout stanovisko.

Podle mého mínění z ústavy je dáno, že mandát poslance končí vzdáním se mandátu, případně doručením notářského zápisu, a není možné prohlášení o tom, že se mandátu vzdává do budoucna, byť by to bylo jen o několik hodin. Říkám to naprosto vážně a myslím si, že je teď možno řešit ten problém dvojím způsobem. Nabídnu dvě možnosti řešení. První možnost řešení je podle mého úsudku ta, že kolega Bendl i kolega Jalůvka vezmou zpět ono nadbytečné prohlášení, že to je až k půlnoci. Druhá možnost řešení je, že tak neučiní, a pak bych byl velmi rád, aby byla schůze sněmovny okamžitě přerušena a aby se okamžitě sešel mandátový a imunitní výbor, kterému jedině přísluší rozhodnout o tom, kdy mandát poslance zanikl - nikoliv mně a nikoliv sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, než dám slovo panu poslanci Bendlovi, je zde ještě třetí možnost, kterou dávám k úvaze, a to možnost, že budeme chápat vzdání se mandátu jako vzdání se mandátu okamžitého a rozhodneme hlasováním o přesunutí dvou volebních bodů na zítřejší jednání, což si myslím, že by bylo velmi korektní řešení.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Paní místopředsedkyně, právě proto, že je tady ještě ten další bod - pan předseda Klaus na to také upozorňoval, když byl zařazován -, považoval jsem to za problém vážnější než za pouhou teoretickou disputaci. Pokud se přes tento problém přeneseme tím způsobem, že tento další bod z pořadu schůze přesuneme, tak si myslím, že máme po problému, a bude to možná opravdu nejjednodušší. Já si však ponechám i v takovém případě názor, že mandáty zanikly právě tím prohlášením.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan poslanec Bendl se přihlásil.

 

Poslanec Petr Bendl: Já situaci zjednoduším, aby nedocházelo k právním diskusím apod. Prohlašuji v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny podle § 6 písm. c), že se tímto okamžikem vzdávám mandátu poslance Parlamentu České republiky. Věřím, že jste všichni chápali, proč jsme tak učinili. Nechtěli jsme komplikovat situaci, chtěli jsme, aby zítra proběhla řádná volba. Jsem přesvědčen, že tato sněmovna chce jednat demokraticky, a my jsme chtěli, aby uvolněné dva mandáty nezpůsobily nevyváženost rozhodnutí občanů ve volbách do Poslanecké sněmovny a nezpůsobily tím komplikace rozhozením počtu mandátů v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Dámy a pánové, já už jsem ve svém vystoupení uvedl pochybnost o tom, zda je možné složit mandát až k půlnoci. Připojuji se k právnímu názoru, že mandát skončil prohlášením. Děkuji celé sněmovně, že bez hlasování nám neposlancům umožnila vystoupit. (Smích v sále, potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pakliže se do rozpravy nikdo nehlásí, končím rozpravu k tomuto bodu. Tím končím i projednávání tohoto bodu.

V tuto chvíli vznáším procedurální návrh, aby body 81 a 82, které byly pevně zařazeny na tuto chvíli, byly zařazeny na zítřek jako poslední dva body před polední přestávkou. O tomto návrhu rozhodneme hlasováním.

(Poslanec Vidím něco sděluje paní předsedající mimo mikrofon.)

Omlouvám se, po poradě s předsedou volební komise modifikuji svůj návrh tak, aby tyto body byly zařazeny zítra jako první bod po obědě.

(Zaznívají různé protestní hlasy v sále.)

Prosím všechny kolegy, aby neodcházeli ze sněmovny, než zde dojde k dohodě o nejvhodnějším čase na zařazení těchto bodů. Byla bych velmi ráda, kdyby tento návrh nebyl zbytečně problematizován nedohodou o tom, kdy tyto body budou zařazeny.

(Hluk v sále, poslanci se mezi sebou dohadují.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tuto záležitost vyřeším jinak. Já prostě o ničem nedám hlasovat, odejdu od stolu řídícího, čímž skončím dnešní jednání, a tyto dva body budou zítra zařazeny průběžně, jak se to bude hodit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám příjemný zbytek večera. Budeme pokračovat zítra, ve čtvrtek 1. března, a to bodem "Slib poslanců".

 

(Jednání přerušeno v 17.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP