(Jednání znovu zahájeno v 11.34 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se do jednacího sálu, budeme pokračovat v našem jednání.

V tuto chvíli uděluji slovo předsedovi volební komise panu poslanci Janu Vidímovi, aby nás seznámil s výsledky druhého kola voleb. Současně prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky druhého kola volby členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (bod 81).

Bylo vydáno 160 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 160 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navrženého kandidáta Václava Žáka byly odevzdány 74 hlasy.

Konstatuji, že ve druhém kole nebyl zvolen nikdo.

 

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhého kola volby člena Dozorčí rady Grantové agentury (bod 82).

Bylo vydáno 160 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 160 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Miroslava Máčeho bylo odevzdáno 65 hlasů, pro pana Michala V. Marka bylo odevzdáno 79 hlasů.

Konstatuji, že ve druhém kole nebyl zvolen nikdo.

 

Tím obě volby končí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli můžeme pokračovat, pakliže se nemýlím, bodem 97 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

97.
Návrh na potvrzení předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny

 

Prosím pana poslance Křečka, který byl pověřen svoláním volebního výboru, aby nás seznámil s jeho usnesením. Prosím o klid!

 

Poslanec Stanislav Křeček: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám oznámil, že ustavený volební výbor Poslanecké sněmovny na své schůzi zvolil svým předsedou kolegu Jana Vidíma a za místopředsedy pana Vladimíra Mlynáře a Stanislava Křečka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím předsedu volební komise, aby nás seznámil s návrhem usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, dámy a pánové, protože zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve své druhé příloze, ve volebním řádu, definuje, že Poslanecká sněmovna poté, co výbor zvolí svého předsedu, jej potvrdí, pak usnesení Poslanecké sněmovny by mělo znít: "Poslanecká sněmovna potvrzuje Jana Vidíma ve funkci předsedy volebního výboru."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 307, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 307 tento návrh byl přijat, když ze 171 přítomných hlasovalo 90 pro, 16 proti.

 

Tím jsme projednali tento bod.

 

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, na dnešním pořadu schůze je ještě bod 94, kterým je návrh usnesení Poslanecké sněmovny o podrobnostech postupu při výběru kandidátů na členy Rady České televize a při jejich volbě.

Tento bod lze projednávat od 14 hodin. Od 17 hodin je bod interpelace na členy vlády. Já bych v tuto chvíli chtěla poprosit, zda byste všichni chvíli setrvali ve sněmovně, já bych vyhlásila kratičkou přestávku na několik minut a poprosila bych předsedy klubů, zda by se mohli dostavit ke mně, abychom se poradili, jak budeme dnes postupovat, protože zde vidím několik možností.

 

(Krátké přerušení jednání.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP