(11.43 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, usaďte se na svá místa, seznámím vás s navrženým postupem dalšího jednání.

Je shoda na tom, že bod č. 94, který je z důvodu lhůt možné projednat až od 14 hodin, bychom mohli zařadit jako bod, který by se projednal zítra jako poslední bod. Jedná se o velmi krátký a nekonfliktní bod, myslím, že na 5, maximálně 10 minut.

Poté co bychom schválili takovýto procedurální návrh, bylo by jednání dnes přerušeno až do 17 hodin, kdy jsou na pořadu ústní interpelace na členy vlády. Jednali bychom zítra od 9 hodin pevně zařazenými body s tím, že by se projednal i bod 94.

Pan ministr Pavel Dostál si přeje něco říci. (Hluk v sále.) Prosím o klid.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Paní místopředsedkyně, mám jenom otázku na vás, zda byste nám sdělila, kterou interpelací se bude v 17.00 hodin začínat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Interpelací č. 11 paní poslankyně Šojdrové na pana ministra Mertlíka.

Ještě technickou připomínku má pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Doporučil bych na zítřek zařadit ještě jeden bod a to je třetí čtení vládního návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích se Smlouvy mezi vládou ČR, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, sněmovní tisk 674, který předevčírem byl vrácen do druhého čtení. Včera jsme projednali druhé čtení a možná že díky vrácení do druhého čtení jako by došlo organizačně ke zmatku, že je otázka, je-li zařazeno nebo není zařazeno třetí čtení.

Doporučuji tedy zařadit třetí čtení ještě na zítřek, abychom to mohli dodělat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, o tomto návrhu také rozhodneme hlasováním.

Poprosím všechny poslankyně a poslance, aby se usadili na svá místa. Všechny vás odhlásím a požádám o novou registraci.

 

Nejprve tedy rozhodneme o mém procedurálním návrhu, že bod č. 94 by byl zařazen na zítřek jako bod č. 6.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 308 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 308 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 151 vyslovilo 147 a jeden byl proti.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Marka Bendy, aby na zítřek jako další bod bylo zařazeno třetí čtení sněmovního tisku 674. Třetí čtení bylo zařazeno v programu, takže vinou vrácení do druhého čtení nám tento bod pravděpodobně z technických důvodů vypadl.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 309 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 309 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 153 vyslovilo 131 a 7 bylo proti.

 

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, tím jsme vyčerpali všechny body, které bylo dnes možné projednat.

Oznamuji, že interpelace na členy vlády budou začínat v 17 hodin, a to nikoli interpelací pořadové číslo 11, protože paní poslankyně Šojdrová mě informovala, že pan ministr jí odpověděl písemně, ale interpelací pořadové číslo 12.

Přerušuji jednání do 17 hodin, kdy bude probíhat bod interpelace na členy vlády.

 

(Jednání přerušeno v 11.50 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP