(18.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Štrait ještě chce doplnit svoji otázku.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Já jsem skutečně neměl v úmyslu samozřejmě nic tajit, neobratně jsem to vyjádřil, ale protože jsem si v této věci s Ministerstvem financí dopisoval, tak jsem měl za to, že tam ta dokumentace je.

Doplním tedy své vystoupení ještě otázkou třetí, aby ta písemná odpověď byla komplexní - zda je Ministerstvo financí ochotno zpřístupnit seznamy odškodněných fyzických osob alespoň pro potřebu poslance. Sám mám ve východních Čechách některé nejasnosti, a bez Ministerstva financí nejsem schopen eventuální finanční nároky rozšifrovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Štraitovi.

Vyzývám paní poslankyni Šojdrovou, aby přednesla svoji interpelaci. (Poslankyně Šojdrová nebyla přítomna.) - Paní poslankyně není přítomna, ale neomluvila se mi.

Žádám tedy pana poslance Kvapila, který mistrovským způsobem vchází do místnosti ve chvíli, kdy ho vyvolávám, aby uvedl svou interpelaci na pana ministra Grosse, kterého v tuto chvíli zde také nevidím. Prosím tedy, pane poslanče, abyste svou interpelaci uplatnil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedo, vážený pane nepřítomný ministře, 14. září loňského roku jsem vám v rámci interpelací položil několik otázek k nově zřizované funkci tzv. koordinátora výkonu státní správy v krajích. Nebudu komentovat tehdejší vaši odpověď, ale po půl roce se vás ptám za prvé - ve kterých krajích jsou místa koordinátorů obsazena? Za druhé - jakou faktickou práci tito lidé vykonávají? Za třetí - jaké jsou konkrétní výsledky jejich práce? Za čtvrté - co stojí daňového poplatníka tato funkce a na jak dlouho je zřizována?

Odpovědi prosím zvláště za Prahu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já nechávám zaprotokolovat tyto otázky a požádáme ministra Grosse, který je dosud v Senátu, aby odpověděl písemně.

Prosím posledního v pořadí, pana poslance Kohlíčka, o interpelaci též na pana ministra Grosse.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, kdykoli je za bílého dne na ulici zabit člověk, jedná se nesporně o čin velmi ostře vnímaný veřejností. V každém případě jde o jednání, které se stává - a to zcela oprávněně - předmětem vyšetřování policie.

Začátkem února došlo v Mostě 15 - Rudolec, v tzv. sídlišti Chánov, k činu, který veřejnost okresu Most i novináři vnímali jako zabití člověka. Pachatel je znám, byl jednoznačně identifikován několika svědky, ale po jednom dnu na policii byl propuštěn. Po dvou dnech se vrátil do místa trvalého bydliště, a předseda místní samosprávy pan Arnošt Cína - zdůrazňuji předseda místní romské samosprávy - mě informoval o tom, že vyšetřovatelka policie npor. Zieglerová mu řekla jako vysvětlení, že policie "čeká, co se stane", ale odmítla vysvětlit, proč byl pachatel propuštěn. To ostatně odmítl vysvětlit i policista na lince 158, který se odmítl představit. Odkázal mě - kolem 18. hodiny, kdy jsem ho kontaktoval - na tiskovou mluvčí policie.

Odmítám přijmout vysvětlení, že policista nebyl o tak závažném kriminálním činu informován. Za hranicí mého chápání je rovněž jakékoli utajení faktu, že trestný čin byl překvalifikován ze zabití na těžké ublížení na zdraví s následkem smrti.

Ptám se vás proto, pane ministře, za prvé - je opravdu policie neinformována o závažných trestných činech v okruhu její působnosti v okrese?

Za druhé - je pro policii problémem informovat poslance, zastupitele a předsedy místních samospráv o tak závažných činech?

Za třetí - opravdu Policie ČR v koordinaci s Městskou policií Most nemůže v tak vypjaté atmosféře, jako byla dne 13. února 2001 na sídlišti Chánov, vyslat policejní hlídku do takto exponované lokality?

Vážený pane ministře, předpokládám, že snaha integrovat sociálně méně přizpůsobivé spoluobčany jako vládní politika je jednou z priorit i pro Policii ČR. Věřím, že mě o tom přesvědčí i vámi přijatá opatření, a doufám, že i vaše písemná odpověď.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. I tato interpelační otázka je zaprotokolována a pan ministr odpoví písemně.

Konstatuji, že jsme vyčerpali všechny předložené interpelace, a proto v tuto chvíli končím projednávání ústních interpelací a končím také celý dnešní jednací den. Zítra začínáme v 9.00 hodin ráno, a to předem definovanými body programu.

Dobrý večer.

 

(Jednání skončilo v 18.16 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP