Stenografický zápis 36. schůze, 15. května 2001

(Schůze zahájena v 14:07 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Josef Hojdar
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Radim Turek
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miloslav Výborný
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Libor Ježek


1. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škody zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 674/5 - vrácený prezidentem republiky

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Cyril Svoboda


2. Zákon o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/4 - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Václav Brousek


3. Návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/4 - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jan Bláha
Senátorka Jitka Seitlová


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 699/3 - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Veronika Nedvědová
Senátor Jiří Rückl
Místopředseda PSP František Brožík


5. Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 1507

Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec František Pejřil
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miloslav Kučera st.


6. Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 688/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Pavel Hrnčíř


13. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Cisár
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP František Brožík
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Payne
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


12. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb. /sněmovní tisk 786/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání ukončeno v 18.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP