(14.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Petr, připraví se pan kolega Škromach.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji bod č. 24, který se týká vládního návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, zařadit jako čtvrtý bod v pátek 18. 5., a to z toho důvodu, že ve čtvrtek je ještě dohadovací řízení k tomuto zákonu a v pozdějším termínu nebude přítomen pan ministr pro místní rozvoj.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Zdeněk Škromach, připraví se paní kolegyně Horníková.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji zařadit nový bod do programu jako řadově do části Zprávy, návrhy a další body po bodech Volby, čili za bod 84, a to s tím, že by byl pevně zařazen na středu jako první bod příští týden, tj. 23. 5. A byl by to bod "Zpráva vlády o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády ČR od března 2000 do současnosti".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně Horníková, připraví se pan poslanec Palas.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádala o přeložení bodu č. 16. Jedná se o sněmovní tisk 828 - zákon o majetku ČR. Ráda bych požádala o přeložení tohoto zákona k projednávání na 22. května, tj. úterý - buď jako první bod, nebo po pevně zařazených bodech, které budou schváleny před projednáváním tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych provedl drobnou modifikaci návrhu, se kterým jsem před chvílí předstoupil. Požádal jsem, aby bod č. 5, vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů, vodní zákon, sněmovní tisk 688, byl zařazen jako bod č. 2 v pátek 18. května. Dále jsem požádal, aby vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů o vodovodech a kanalizacích, sněmovní tisk 740, následoval po tomto bodu. Chtěl bych však požádat, aby bod č. 6, vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů o vodovodech a kanalizacích, sněmovní tisk 740, druhé čtení, byl zařazen v úterý jako bod č. 3. Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Úterý příští týden, tj. 22. května. Kolikátý bod? Třetí. Bod č. 6, druhé čtení - úterý 22. 5., třetí bod.

Pan poslanec Kořistka a připraví se pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych dal návrh na přeřazení bodu č. 13, tj. návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších, sněmovní tisk 786, na úterý příští týden, 22. 5., jako první bod, pokud je to možné.

Ten důvod je jednoduchý. Tento návrh byl projednáván v rozpočtovém výboru a jeho projednávání bylo přerušeno a po dohodě s předsedou rozpočtového výboru kolegou Tlustým jsme se dohodli, že tento výbor by se mohl ještě tento týden mimořádně sejít právě k tomuto sněmovnímu tisku. A vlastně tímto bychom umožnili jeho projednávání ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, můžu ten návrh modifikovat jako první, resp. první za již zařazené, abychom si nekomplikovali život, protože mám pocit, že některými hlasováními předtím již stanovíme pořadí bodů odpoledne v úterý příští týden.

Pan kolega Cyril Svoboda jako poslední přihlášený k programu.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, já také navrhuji změnu programu, a to zařadit bod č. 9, což je novela občanského zákoníku, sněmovní tisk č. 682, na první možný bod v úterý 22. května po těch schválených bodech. To znamená, já nevím, jestli to bude teď v pořadí třetí nebo který bod, ten první další bod v úterý 22. května.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji, bude asi šestý. Ještě někdo se hlásí? Prosím, pan kolega Ježek a poté pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji Poslanecké sněmovně, aby bod č. 43 zařadila za návrh zákona pana poslance Kořistky na příští úterý.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Aby bod č. 43 byl zařazen za možná přeřazený bod 13.

Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy pánové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého bodu ODS navrhl vypuštění z programu této schůze bod č. 31, což je sněmovní tisk 923 - novela devizového zákona.

Jak jistě všichni víte, jednou z nejvýznamnějších součástí této novely je změna režimu v nabývání zemědělské půdy a nemovitého majetku pro cizince. Stejně tak dobře víte, že tato otázka je v posledních dnech velmi intenzivně spojována s otázkou, kterou navrhují některé členské země EU, sice se zákazem volného pohybu pracovních sil z ČR v rámci EU. Domníváme se, že není možné, aby český Parlament předtím, než budou ukončena vyjednávání o těchto dvou závažných otázkách, svým postupem jakkoli předurčil výsledek těchto složitých jednání mezi ČR a EU. Domníváme se, že by proto tento tisk neměl na této schůzi být projednán, nemá-li dojít k poškození zájmů ČR.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy. Rozpravu k pořadu tedy končím. Budeme hlasovat o zhruba 25 pozměňovacích návrzích tak, jak zazněly.

 

První návrh, o kterém rozhodneme hlasováním, je zařadit body č. 21, 22, 23 na úterý 22. května jako první tři body odpoledního programu.

Zahájil jsem hlasování číslo 2. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro návrh 115, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Další bod, 55, zařadit na čtvrtek 24. května jako první bod odpoledního jednání na žádost ministra zahraničí.

Zahájil jsem hlasování číslo 3. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Ze 178 pro 160, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Třetí hlasování - vyřazení bodu č. 88.

Zahájil jsem hlasování číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 103, proti 24. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP