Sněmovní tisk 699
Vládní návrh zákona o zeměměřictví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 699/0 dne 1. 9. 2000.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 70)

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1288).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 699/2, který byl rozeslán 21. 2. 2001 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 138, usnesení č. 1447).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 3. 2001.
  Návrh zákona 6. 4. 2001 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 4. 2001 poslancům jako tisk 699/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 4. 2001 poslancům jako tisk 699/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 40, usnesení č. 1565).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 5. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 5. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2001.

Zákon vyhlášen 14. 6. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 186/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Zeměměřictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby

Deskriptory EUROVOCu: katastr nemovitostí, odborná kvalifikace, popis práceISP (příhlásit)