Usnesení PS č. 1312

k vládnímu návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 674/ - prvé čtení (30. listopadu 2000)

Související sněmovní tisky

674 Vl. návrh zák. o stát. dluhopis. prog. na závazky ČR a SRN
ISP (příhlásit)