Stenografický zápis 34. schůze, 21. února 2001


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


30. Návrh poslanců Jiřího Vlacha a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 818/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Libor Ježek


7. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - druhé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Vladimír Cisár
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Vladimír Cisár


8. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 674/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Bohuslav Sobotka


10. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 761/ - druhé čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Václav Exner
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Tom Zajíček


11. Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením /sněmovní tisk 697/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec František Ondruš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Pejřil
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Ondruš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Dalibor Matulka


12. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 718/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Záruba
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš


14. Návrh poslanců Josefa Janečka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 760/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Václav Krása
Poslanec Rostislav Čevela
Poslankyně Taťána Jirousová
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


13. Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/ - druhé čtení

Poslanec Václav Brousek
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Bílý
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Bohuslav Sobotka


14. Návrh poslanců Josefa Janečka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 760/ - druhé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Milan Cabrnoch


18. Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Ludmily Müllerové a Jaroslava Gongola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 773/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Alena Páralová


19. Návrh poslankyně Aleny Páralové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 775/ - prvé čtení

Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Alena Páralová


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 840/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Stanislav Volák
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Jan Zahradil


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. /sněmovní tisk 841/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jan Svoboda
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Petr Mareš


27. Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon) /sněmovní tisk 782/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Martin Starec
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miroslav Beneš


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 827/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř


29. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP