Sněmovní tisk 775
Novela zákoníku práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Alena Páralová předložila sněmovně návrh zákona 10. 11. 2000Alena Páralová.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 775/0.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 11. 2000. Vláda zaslala stanovisko 14. 12. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 12. 2000 jako tisk 775/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Zákoník práce

Deskriptory EUROVOCu: pracovní podmínky, pracovní právo, pracovní prostředí, zákoník práce, zákonná pracovní dobaISP (příhlásit)