Sněmovní tisk 761
Návrh zákona o hlavním městě Praze

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Cyril Svoboda, Pavel Svoboda, Tomáš Kvapil) předložila sněmovně návrh zákona 25. 10. 2000.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 761/0 dne 26. 10. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 10. 2000. Vláda zaslala stanovisko 16. 11. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 11. 2000 jako tisk 761/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 41, dokument 41/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 3. 2001 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 41/1 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 3. 2001 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 41/2 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 4. 2001.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 145/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hlavní město, místní orgány státní správy, Praha, správní celek, územní samosprávaISP (příhlásit)