Organizační výbor
Usnesení č. 335 (16. listopadu 2000)

Související sněmovní tisky

745 Návrh novel. z. o sdružování v politických stranách

747 Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 1999

758 Návrh zákona o dálničním obchvatu Plzně

759 Návrh Statutu Pozemkového fondu České republiky

760 Návrh zákona pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

761 Návrh zákona o hlavním městě Praze

762 N. z. o úpravě majetk. vztahů v družstvech

764 Inf. obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory

765 Návrh rozpočtu ÚDDZ na rok 2001

766 Zpr. Dozorčí r. Grant. ag. ČR za 2. pol. 99 - 1. pol. 2000

768 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 1999

769 Zpráva o plnění SR za 1.- 3. čtvrtletí 2000

770 Smlouva mezi ČR a SRN o vz. pomoci při katastrofách

771 Vládní návrh zákona o soudech a soudcích - RJ

772 Smlouva mezi ČR a PR o pomoci při živel. katastr.

776 Vlád. n. zák. o Sociální pojišťovně

777 Změny některých zák. v souvislosti se Soc. pojišťovnou

778 Vl. n. z. o právech příslušníků národnostních menšin

780 Vl. návrh zák. o provoz. rozhl. a tel. vysílání - EU

781 Vl. náv. z. o dluhopis. na krytí náhrad ze ZFDZ - RJ
ISP (příhlásit)