Stenografický zápis 34. schůze, 20. února 2001

(Schůze zahájena v 14:00 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal


1. Návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 495/7/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Jiří Drda
Senátorka Jitka Seitlová


2. Návrh na zřízení volebního výboru Poslanecké sněmovny a stanovení počtu jeho členů

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Kasal


3. Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec František Ondruš
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Jan Vidím


101. Návrh na zřízení volebního výboru Poslanecké sněmovny a stanovení počtu jeho členů

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 16.48 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.18 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 699/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Veronika Nedvědová


5. Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) /sněmovní tisk 700/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Rudolf Tomíček


6. Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže /sněmovní tisk 704/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský


7. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - druhé čtení

Poslanec Petr Matějů
Poslanec Vladimír Cisár
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Bohuslav Záruba
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 19.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP