Stenografický zápis 34. schůze, 22. února 2001


(Schůze zahájena v 9:03 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


99. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Walter Bartoš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec František Pejřil
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Walter Bartoš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman


33. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Mareše, Petra Plevy, Jaroslava Zvěřiny, Václava Brouska, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. /sněmovní tisk 790/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Václav Brousek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Mandík


34. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Václav Brousek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Alena Svobodová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Petr Mareš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Václav Exner
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Václav Pícl
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Ivan Langer


35. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Vlastimila Tlustého, Michala Krause, Ivana Pilipa, Aleny Svobodové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 800/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Václav Krása
Poslanec Marek Benda


36. Návrh poslanců Cyrila Svobody a Stanislava Křečka na vydání zákona o Komoře soudních znalců České republiky a o změně zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících /sněmovní tisk 803/ - prvé čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Ivan David
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Ivan David
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Dalibor Matulka
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Miroslav Krajíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský


37. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - prvé čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Marek Benda
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Milan Zuna


38. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky, Michaely Šojdrové, Bohuslava Záruby a dalších na vydání zákona o chovu psů a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 805/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Kořistka


39. Návrh poslankyně Petry Buzkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 807/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno ve 12.52 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.04 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


42. Vládní návrh zákona o správních poplatcích a o změně některých zákonů (zákon o správních poplatcích) /sněmovní tisk 830/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Karel Vymětal


43. Vládní návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 15.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


100. Ústní interpelace

Poslanec Václav Frank
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Václav Frank
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 16.29 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


100. Ústní interpelace

Poslanec Ladislav Šustr
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 18.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP