(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, je 17 hodin, zahajuji bod Ústní interpelace, které jsou určeny členům vlády. Vyzývám pana poslance Ladislava Šustra, aby přednesl interpelaci na ministra vnitra Stanislava Grosse a zahájil tak blok odpovědí členů vlády ČR na interpelaci poslanců. Připraví se pan poslanec Jaroslav Štrait.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, neustálé oddalování přezbrojení Policie ČR zhoršuje již tak velmi nepříznivou situaci ve vybavení policie. Z důvodu neutěšeného technického stavu výzbroje zahájilo Ministerstvo vnitra proces přezbrojení již v roce 1996. Přes vyhlášení několika výběrových řízení a přes přijetí usnesení vlády ČR č. 338/2000 ze dne 3. dubna loňského roku k návrhu na provedení urychleného přezbrojení Policie ČR, kdy bylo rozhodnuto, že pistole pro Policii ČR dodá Česká zbrojovka Uherský Brod, se resortu Ministerstva vnitra dosud nepodařilo pořídit jedinou pistoli. Přitom za účelem přezbrojení bylo postupně vyčleněno již více než půl miliardy Kč.

Z dalších důvodů, kterých je spousta - pro časový limit nejsem schopen je všechny přečíst nebo je vysvětlit, ale myslím, že pan ministr je plně informován - vyzvednu pouze dva. Celkem veřejně se ví, že pistole CZ model 75 jsou v současné podobě pro služební trhy již morálně zastaralé. Přitom nová policejní pistole má být zavedena s perspektivou 15 - 20 roků. Další důležitý bod z těch mnoha je to, že není dodržována zadávací dokumentace pro výrobu, předávání a zkoušky těchto zbraní.

Já se omezím na tři otázky, které asi říkají všechno, co bych musel vysvětlovat detailně. Pokud budu mít možnost a bude to potřeba, dal bych ještě doplňující otázky. První otázka zní -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já vás v tuto chvíli musím upozornit, že právě vypršel nepřekročitelný čas dvou minut na položení vaší interpelace.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Já jsem to chtěl zkrátit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já bohužel nemám právo prodloužit vám dobu k přednesení vaší ústní interpelace.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Takže jsem skončil, říkáte?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano.

 

Poslanec Ladislav Šustr: V tom případě mi nezbývá, než vás poslechnout a předat panu ministrovi otázky písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr bude reagovat a vy potom můžete položit doplňující otázku.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně poslankyně, tři kolegové poslanci, já v tuto chvíli mohu jen odhadovat, jakou otázku chtěl položit pan kolega poslanec Šustr. Ale jestli jsem dobře předvídal z toho uvození, tak se kolega Šustr domnívá, že Policie ČR trpí nějakým akutním stavem nutnosti přezbrojení. Za druhé bych vyvozoval z úvodních slov pana kolegy Šustra - která nemohla být vzhledem k jednacímu řádu dokončena - to, že jeho vztah k pistolím z České zbrojovky Uherský Brod je negativní, neboť padla slova o morální zastaralosti, jak jsem si tady udělal poznámku, s tím, že snad nejsou dodržována některá pravidla. Troufám si odhadovat, že to jsou věci, které chtěl pan kolega Šustr říci, pokud by mu zákon umožňoval hovořit déle.

Musím k tomu říci následující věci. Za prvé, co se týká přezbrojení policie - ano, Policie ČR potřebuje přezbrojit. Je pravda, že již v roce 1996 tehdejší vedení Ministerstva vnitra rozhodlo o tom, že se bude přezbrojovat. Není mou chybou, ani chybou mého předchůdce Václava Grulicha, že rozhodlo-li se toto v roce 1996, že se to nepodařilo dotáhnout do konce již v té době, kdy došlo k rozhodnutí o této věci. Nicméně není to tak, že by Policie ČR nebyla vyzbrojena pistolemi, které by nesplňovaly podmínky pro to, aby policie mohla řádně fungovat. Problém, proč v roce 1999 ministr Grulich rozhodl o tom, že bude policie přezbrojena - to bylo opakované rozhodnutí, přestože padlo již před třemi lety a tehdy se nezrealizovalo - byl především ten, že pistole, kterými je Policie ČR vybavena v největším počtu kusů, to je 38,5 tisíce kusů pistolí CZ 82 ráže 9 mm Makarov, které byly vyráběny v roce 1985 až 1990, resp, nakupovány v tomto období, nesplňují všechny bezpečnostní parametry. V případě, že pistole policistovi spadne, došlo v několika případech k nápichu nábojnice a v několika málo případech dokonce došlo k nežádanému výstřelu. To byl ten hlavní důvod, proč se rozhodlo o přezbrojení. Jinak ty pistole jsou spolehlivé, spokojenost v policejním sboru je s nimi poměrně slušná, ale toto je ten hlavní důvod, který byl u policie, k tomu, že by se přezbrojit mělo.

I my si myslíme, že přezbrojení je nutné, a to především vzhledem k tomu, jaký je vývoj na naší kriminální scéně. Bohužel stále častěji a častěji se policisté dostávají do situace, že musí při běžné hlídkové činnosti, při běžných kontrolách na silnicích a při jiných příležitostech sáhnout k použití zbraně. To, co bylo dříve četno řekněme jednou za půl, jednou za čtvrt roku, kdy policista musel při výkonu hlídkové služby použít i střelnou zbraň, se dnes dostává do takové četnosti, že máme i několik oprávněných použití služební zbraně za týden. Což za této situace, kdy vzrůstá agresivita pachatelů - protože oni často neváhají použít střelné zbraně proti policistům - je věc, která policistu znevýhodňuje z jednoho prostého důvodu. Ta nebezpečnost zbraně, jelikož došlo k několika samovolným výstřelům, byla řešena tím, že existuje pokyn policejního prezidenta, který policistovi v běžné hlídkové službě ukládá, aby neměl zasunutý náboj v nábojové komoře pistole. To znamená, že když policista jde do ostrého zásahu, kdy např. jde zatýkat pachatele trestné činnosti a ví se, že k potenciálnímu kontaktu může dojít, tak má samozřejmě připravenu pistoli k okamžité střelbě. Ale běžný hlídkující policista nemá náboj v nábojové komoře a pro případ reakce to zpoždění, které policista v takového situaci má, je sice ani ne sekunda, ale ve vypjatých chvílích to může být určitým problémem.

Proto se domnívám, že policie musí být přezbrojena. Proto si myslím, že policie potřebuje nové zbraně, které budou mít takové bezpečnostní parametry, že již tento pokyn policejního prezidenta nebude nutný, což znamená, že policista v běžné hlídkové službě bude moci mít náboje v nábojové komoře.

Ty pistole, které připravila zbrojovka Uherský Brod do veřejné obchodní soutěže, tak jak se s nimi přihlásili, jsou pistole, které jsou na velice dobré úrovni.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP