(15.50 hodin)

(pokračuje Škromach)

Věřím tomu, že při hlasování, které bude následovat, každý jednotlivý poslanec a poslankyně zváží svoji zodpovědnost, kterou může vyjádřit tím, že stiskne tlačítko a podpoří tento zákon, a pomůže řešit problémy tisíců lidí, kteří se dostali do problémů mnohdy ne vlastní vinou. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, odpusťte ještě drobné zdržení. Vystupuji prakticky jenom z toho důvodu, že mě k tomu přinutila nebo spíše vyzvala přemíra razance v obsahu vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu KSČM Filipa. Já jsem očekával, že vystoupí jako právník a buď zpochybní námi navrhovaný způsob jako protiprávní, anebo na druhou stranu jako právník pokárá vládu za to, že používá naprosto obdobnou právní konstrukci pro to, aby poskytla výplatu fondu pojištění, a přitom nás z obdobného nedostatku napadá. On tak neučinil a napadl mě ve věci, kterou - obávám se - možná ani chápat nemůže. A to ve věci, jakým způsobem my navrhujeme plnit zdroje, tedy zdroje plnit přes Konsolidační banku. Námi navržený způsob přece neznamená, že finanční prostředky poskytnuté Konsolidační bankou, resp. ztráta z této finanční operace, budou zaplaceny vydáním dluhopisů v dalších letech.

Kdybyste, vážený pane poslanče, a odpusťte, že se na vás takto obracím, pozorně poslouchal třičtvrtě roku na této půdě této Poslanecké sněmovny, co je tady navrhováno, jaké řešení je zde formulováno, tak byste zjistil, že jako zdroj pro krytí vzniklé finanční ztráty je navrhován výnos z prodeje licencí UMTS. Pokud uznáte, že to, co jsem teď řekl, je pravda, očekávám, že se mi omluvíte. Stejně tak očekávám, že se mi omluvíte v případě, že nenajdete mé hlasy jako hlasy, které podpořily vydání dluhopisů, které jsme dnes projednávali. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, kdo se jako další hlásí do rozpravy. Znovu pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, já nebudu prodlužovat tuto diskusi. S panem kolegou Doktorem si jistě promluvím za dveřmi této sněmovny. (Smích.) Protože nemám důvod se omlouvat. Já nemám důvod ani potřebu připomínat, že ředitel úřadu pro dohled byl jmenován daleko poté, co byl schválen zákon, že to byl jeden z důvodů, proč nefungovala kontrola. Nemám ani důvod připomínat, že onoho výprodeje státního majetku, aby se kryly dluhy tohoto státu, se mi zdá už být dost. Jsem přesvědčen, že dořešení - a myslím, že by bylo dobré, kdybychom se navzájem poslouchali, a nejen s panem kolegou Doktorem - je potřeba udělat. Pokud jde o důvody, které vedou k jinému řešení, které navrhuje on, já mám stejně dobré důvody, abych podpořil to řešení, které tady potřetí leží v Poslanecké sněmovně. Děkuji vám. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, vaši výzvu, aby si to s vámi pan poslanec Doktor vyřídil za dveřmi této sněmovny, považuji za relativně odvážnou. (Smích.) To je netradiční, to tady ještě nezaznělo.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, děkuji. Já nebudu komentovat vaše výroky. Chci jenom říci, že často vyzýváte poslance, aby své věci, které nepatří na půdu sněmovny, si vyřídili mimo území tohoto sálu. Já tentokrát té vaší výzvy, kterou jste dnes náhodou neučinil, uposlechnu. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já jsem v skrytu duše doufal, že jste to myslel takto, ale prohlášení bylo natolik dvojznačné, že umožňovalo i ten druhý výklad. (Smích.)

Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Ransdorf. (Šum v sále.)

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Pane předsedající, já jsem samozřejmě přesvědčen, že pan kolega Filip panu kolegovi Doktorovi nenavrhne partii v tenisu. To je myslím zcela jisté. Ale chtěl bych v této souvislosti upozornit na jednu věc, která je možná důležitější než právní stránka věci, o které mluvil kolega Tlustý. To je stránka chcete-li psychologická, která hrála roli poté, co tento zákon prošel českým Parlamentem. Totiž že klienty těchto kampeliček jsou lidé většinou vyššího věku, kteří si pamatovali, že tato firma, toto jméno bylo něco solidního. Kampeličky měly pověst za Rakouska i za první republiky jako ústav, který je velice seriózní a dává garanci. To, že se vyvinulo něco jiného, že nefungoval dohled, je záležitost, která má svůj význam, ale dá se předpokládat, že při ustavení kampeliček s tímto názvem, s firmou, která byla osvědčená a důvěryhodná, došlo vlastně k oklamání lidí. Je tedy naší povinností tuto záležitost, která se stala při schválení zákona, napravit.

Já si nemyslím, že je třeba mluvit výlučně k hostům, tak jak to učinil kolega Tlustý nebo jak to učinil možná ještě ve větší míře kolega Grulich, podstatné je, když tady kolega Tlustý jmenoval jednotlivé měsíce, že by konečně měl nastat měsíc, kdy bude problém vyřešen. Děkuji vám. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Z gestikulace u řady z vás je průkazné, že tato debata to jenom zamlžuje, nikoliv zjednodušuje. Odkazovat na dobré jméno kampeliček z doby před sto lety opravdu do dnešní diskuse nepatří.

Prosím, hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne-li, rozpravu končím. Předpokládám, že pan ministr asi bude chtít říci několik slov.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, myslím, že slov zaznělo během té rozpravy už opravdu hodně. Chci se nyní vyjádřit jenom k jediné věci, to je budoucnost sektoru družstevních záložen a peněžního družstevnictví. Tím rozhodujícím prvkem bude skutečně nový zákon. Vláda tento nový zákon připravila a na svém pondělním zasedání, tedy za čtyři dny, jestli dobře počítám, se jím bude zabývat. Podle výsledků tohoto zasedání uvidíme, jakým způsobem budeme postupovat dál. V každém případě naděje, že na příští schůzi Poslanecké sněmovny by mohl být zařazen na program, podle mého soudu existuje a je poměrně silná. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní rozhodneme, zda v jednání budeme pokračovat tak, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvním čtení. Takto to bylo navrženo, a proto zvu všechny poslance na hlasování. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, že Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním - prosím poslouchejte, nebo jestli je to jasné, tak to číst nemusím - jednání o sněmovním tisku 781 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP