(16.50 hodin)

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat, jenom několik málo poznámek. Za prvé připojuji se k návrhu na zamítnutí, který zde již padl, a za druhé mám poznámku k té důvodové zprávě, která není přesná, jak už tady bylo řečeno, v tom, že tento návrh novely zákona nemá vliv na státní rozpočet. Má, byť jenom 7 milionů. Necelé 4 miliony se týkají republikánů, něco málo přes 3 miliony Důchodců za životní jistoty. Proto si myslím, že byť je to částka nepatrná z hlediska státního rozpočtu, mělo by být seriózně v důvodové zprávě toto uvedeno.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do rozpravy? Protože žádnou přihlášku nevidím, v tuto chvíli tedy navrhuji hlasovat, tak jak bylo dohodnuto s navrhovatelem panem kolegou Exnerem, o jeho procedurálním návrhu, a to je přerušit - pane kolego, nemávejte na mě, podívejte se, už jste dávno odhlášen - projednávání a odročit do rozhodnutí Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti prezidenta republiky týkající se zákona o politických stranách. Jestli takto můžu formulovat návrh usnesení, o kterém bychom měli rozhodnout hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 116. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 126 pro návrh 39, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě jednou se ptám, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Moje otázka směřuje k zástupci navrhovatelů, zda se chce vyjádřit. Ano, prosím.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, já se jenom velmi stručně vyjádřím k proběhlé rozpravě. Chtěl bych ještě jednou připomenout to, co tady zaznělo, že již při přehlasování veta pana prezidenta mnozí deklarovali, že hlasují proti vetu prezidenta, protože je především upravena část sponzoringu, na které mnohým z nás záleželo, ale že ten problém nefinancování malých politických stran tam je a že na něj budeme reagovat. Proto je tady tento návrh a já bych chtěl, aby sněmovna přijala tento návrh.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan zpravodaj si nepřeje závěrečné slovo.

Pokud se nepletu, zazněly dva návrhy na zamítnutí.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 117. Ptám se, kdo je pro předložený návrh zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 130 pro návrh 95, proti 30. návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh zákona byl zamítnut.

 

Vážené kolegyně a kolegové, je 16.54 hodin. V 17.00 hodin je zařazen pevný bod, a to jsou Ústní interpelace na členy vlády ČR. Do té doby přerušuji jednání sněmovny.

 

(Jednání přerušeno v 16.54 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP