(10.20 hodin)

(pokračuje Snítilý)

Nebudu navrhovat zamítnutí v prvním čtení atd. Jsem přesvědčen, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí má svůj útvar, který novelu projedná i za přítomnosti odborné veřejnosti. Chtěl jsem pouze upozornit na tento posun, který novela tohoto zákona bezesporu znamená. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní vystoupí pan kolega Jan Bláha, nicméně ještě předtím je zde procedurální návrh pana poslance Pavla Peška. Ne, nejprve pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Hovoří se tu o návrhu, který svým způsobem je velmi zajímavý, oslovuje širokou potenciální veřejnost, ale především, tak jak je podán, je velmi populistický. Nebudu se vracet k tomu, co tu řekl předřečník přede mnou, protože i já si myslím, že cílenost tohoto návrhu, tak jak je předkládán, v podstatě není pro běžného spořence, a to jsou lidé, kteří nespoří ani těch 1 500 korun měsíčně, ale spoří většinou pětistovku, spoří to pro děti, opakují toto spoření, a samozřejmě potom celou částku mají nižší. Stojí také za povšimnutí, že i v roce 2001, na který je to předkládáno, je vlastně i tato forma stávajícího zákona a stávajících pravidel hry nejvýhodnější úložkou finančních prostředků lidí, kteří nemají vysoké příjmy, neboť všechny ostatní úrokové sazby běžných spoření jsou výrazně nižší.

Proč to říkám? Proto, že tento přístup a návrh se mi nelíbí z jednoho důvodu: on neosloví ty, kterých by se měl týkat, on pomáhá, tak jako hypotéka, tak jako daňové odpočty, opět těm movitějším. Koneckonců, stačí poukázat na dílnu, kde vznikl.

Proč to říkám, za druhé? Když byl pan Kočárník v předchozích vládách ministrem, v době, kdy úrokové sazby jiných spoření byly výrazně vyšší a řekněme výhodnější a byly to tyto 4 500 korun, byl jsem to já, kdo zde předkládal návrh na zvýšení při zachování pravidel hry na 6 500 korun. A víte, proč to bylo odmítnuto? Nebudeme zvyšovat mandatorní výdaje, tvrdila tehdejší vláda a tehdejší parlament, tehdejší koalice to samozřejmě velkoryse zamítla, protože takový návrh nepřichází v úvahu. Je to rok 1995, je to rok 1996. Stačí si to najít ve stenozáznamu. A navrhoval jsem to v době, kdy logika tohoto zvýšení mohla být, protože nebyl tak výrazný rozdíl mezi možností tohoto spoření svým způsobem, když ho nepoužiji pro bytovou výstavbu, a ostatními formami ukládání peněz.

Osobně se domnívám, že i při tom, že stavební spoření je velmi dobrá věc a vždycky za ní budu stát, nehrozí zde to, co tu bylo několikrát nastíněno předřečníky, že toto Ministerstvo financí chce udělat jakékoliv kroky, viz slovenský model. To prostě pravda není, není to tak, takový materiál nikdy nikam předložen nebyl. A pokud se vyjádřil některý úředník tímto způsobem, tak je to samozřejmě otázka jiná, proč se tak vůbec vyjádřil a co bylo cílem. V každém případě vím, že tento návrh takto stavěn nikdy nebyl a podán ani nebude. A to mohu garantovat, protože vím o jednáních, která proběhla naposled tento týden v úterý.

Co mě však mrzí na tomto návrhu, je to, co jsem řekl předtím. Kdyby to bylo o tom, a tak návrh byl napsán, že to při stejném stávajícím principu navýšení částky, když se tedy mluví o jisté inflaci, řekněme o dva tisíce, který už tu jednou byl, tak by se asi o tom dalo hovořit. V této podobě, bohužel, pro mě to není možné. A protože už tu plno věcí na toto téma zaznělo, osobně se domnívám, že není třeba pokračovat. Ano, je potřeba doporučit, aby se dalo seriózně jednat, především jednu věc: vrátit návrh předkladatelům k přepracování, a pokud uznají některé naše připomínky, které tu zazněly, myslím si, že příště se o takovém návrhu jednat dá.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pane poslanče, mám rozumět vašemu návrhu jako návrhu, o kterém mám nechat hlasovat, tzn. je to návrh vrátit návrh k dopracování?

 

Poslanec Jan Bláha: Ano.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, děkuji. Nyní jsem měl avizovaný procedurální návrh pana poslance Pavla Peška, prosím.

 

Poslanec Pavel Pešek: Pane předsedající, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že si myslím, že zazněla spousta zajímavých argumentů a že je absurdní tuto debatu vést za neúčasti ministrů, kteří to mají na starosti, navrhuji přerušit v tomto okamžiku rozpravu a počkat, až tady ministři budou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je návrh na přerušení, resp. odročení. Máme dnes jako první, druhý a třetí odpolední bod body, které byly takto pevně zařazeny kvůli ministru financí Pavlu Mertlíkovi, který nemohl být přítomen dopolednímu jednání. Mohu tedy, pane kolego Pešku, rozumět vašemu návrhu například jako odročení a zařazení jako čtvrtý bod odpoledne do bloku, kdy tady ministr financí bude?

 

Poslanec Pavel Pešek: Ano, tak jsem to myslel.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Slyšeli jsme procedurální návrh na přerušení rozpravy a odročení na dnešní odpoledne za první tři pevně stanovené body. O tomto procedurálním návrhu rozhodneme hlasováním bez rozpravy.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 94 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro návrh 66, proti 53. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v rozpravě. V tuto chvíli žádnou přihlášku do rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Janeček, prosím.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, prosil bych o přestávku na jednání klubu na dobu 15 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je zde žádost poslaneckého klubu KDU-ČSL o přestávku. Je 10.28 hodin. Přerušuji jednání do 10.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.28 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP