(19.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové. Myslím, že není třeba žádných velkých slov. Ústava České republiky předpokládá rozhodování státu i v majetkových věcech a není žádný speciální zákon na vyvlastňování. Jediným takovým předpisem je předpis, který všichni známe jako stavební zákon.

Zpravodajem tohoto zákona v minulém volebním období byl poslanec ODS ing. arch. Ullmann, dnes člen Unie svobody. Nechci říkat, jestli je z té nebo oné pravicové strany. Ale v každém případě v roce 1998 do českého právního řádu vešlo vyvlastnění ve veřejném zájmu, jak říká ústava, způsobem, který je mnohem otevřenější i pro zájmy fyzických soukromých osob, protože i zájem takové osoby lze podřadit pod soukromý zájem.

Možná, že si to řada z vás vůbec nepamatuje. Ale kolegové právníci mi dají jistě za pravdu, že to tak je. Není třeba řešit problémy, které zapříčinili starostové různých obcí nebo samosprávy nebo jiná rozhodnutí, protože podle ústavy lze takové rozhodnutí udělat jenom zákonem, tady se to zákonem řeší. Já nevyčítám nic panu kolegovi Brouskovi. Myslím si, že jejich práce byla poctivá a odpovědná. Ale vyčítám zejména panu kolegovi Tlustému jeho slova o tom, že snad jsme tady přijali prolomení českého právního řádu. Není tomu tak. Prolomení českého právního řádu ve vyvlastňování udělala tato Poslanecká sněmovna, resp. minulá v roce 1998. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím o klid.

Hlásí se sice pan poslanec Brousek, nicméně není rozprava, závěrečné slovo navrhovatele již není - takže mohu udělit slovo? (Hlásí se místopředseda vlády Vladimír Špidla.) Omlouvám se, pane ministře, já jsem vás neviděla.

Pan ministr Špidla vlastně otevřel rozpravu, máte pravdu, byla otevřena rozprava. Akorát přemýšlím, k čemu v tuto chvíli.

 

Poslanec Václav Brousek: Paní předsedající, chtěl bych všem těm poslancům, kterým záleží na tom, jak bude obchvat Plzně vypadat, sdělit, že předložím znovu návrh zákona o obchvatu města Plzně, a to podle jednacího řádu § 90 odst.2, tak aby nebylo možné k němu něco jiného přidat.

Jsem zvědav, jak se ti poslanci, kterým tak záleží na obchvatu města Plzně, zachovají.

Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Cyril Svoboda a po něm pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Paní místopředsedkyně, teď tomu nerozumím. Jestli je otevřena rozprava, podávám návrh na vrácení tohoto návrhu do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Není mým zvykem nechávat ty, se kterými jsem spolupracoval a trávil hodiny času nad společnou prací, aby zůstali osamoceni při obhajování něčeho, co jsme se společně snažili prosadit. A proto to nechci udělat ani dneska, i když to, co řeknu, bude v rozporu s tím, co řekl kolega Václav Brousek.

Já nesdílím argumenty pro zpětvzetí, ale považuji za poněkud zvláštní ten způsob, kterým byl náš zákon, který byl specifický, "obohacen" tím návrhem, a jsem hluboce přesvědčen, že Ministerstvo průmyslu a obchodu, ze kterého pochází tento návrh, mělo dostatek času, minimálně tři roky, k tomu, aby tuto problematiku řešilo standardním způsobem a nedávalo to do tzv. nestandardního zákona. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Žádnou další přihlášku nevidím, končím rozpravu.

Paní poslankyně, páni poslanci, protože v tuto chvíli za prvé již nemůžeme hlasovat, protože je po 19. hodině, ale prosím, chvíli mi ještě věnujte pozornost.

Osobně velice pochybuji o tom, že skutečně došlo k otevření rozpravy před závěrečným hlasováním a že mohl být podán návrh na vrácení do druhého čtení. Vzhledem k tomu, že v této záležitosti jsou pochybnosti a nemusíme rozhodnout ihned, prosím parlamentní legislativu, aby připravila do zítřka, kdy budeme o této věci hlasovat, stanovisko, zda došlo či nedošlo k otevření rozpravy.

Tím končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra, a to vzhledem k tomu, že bod č. 15 byl stažen z pořadu schůze, bodem č. 16 schváleného pořadu schůze, kterým je finanční kontrola ve veřejné správě.

 

(Jednání skončilo v 19.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP