Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
28. února 2000 v 9.07 hodin

Přítomno: 180 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste se posadili, abychom mohli zahájit šestý jednací den 34. schůze Poslanecké sněmovny a abych vás všechny mohl přivítat.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami - pan poslanec Marek Benda má náhradní kartu č. 9, paní poslankyně Emmerová má náhradní kartu č. 10.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali pro nemoc poslanci Brožík, Cabrnoch, Černý, Havlíček, Houzák, Kupčová, Patočka a Šplíchal, pro zahraniční služební cesty poslanci Nečas, Chobot, Máče a pro cestu do USA poslanec Libor Ježek. Pan ministr Grégr je na oficiální návštěvě ve Svazové republice Jugoslávii, pan ministr Kavan ve Slovinsku a pan místopředseda vlády Rychetský je na jednání v Senátu.

Dříve než projednáme, jak jsme již rozhodli, body 16, 17, 32, pak přerušený bod 77 a bod 78, dám slovo poslanci Bendlovi.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jménem svým a kolegy Jalůvky požádal o jeden procedurální návrh, a to o zařazení nového bodu jako posledního bodu dnešního jednání schůze, a to bodu prohlášení o vzdání se mandátu poslance.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyšeli jsme tento návrh, o kterém dám hlasovat. Ještě se hlásí pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, myslím, že je v pořádku dát hlasovat o tomto návrhu, že nemá cenu vést debatu, je-li to nutné nebo není-li to nutné, ale v každém případě bych poté navrhoval, aby současně jedním hlasováním byl na začátek zítřejšího jednacího dne zařazen nový bod, a to slib nastoupivších náhradníků.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že všichni slyšeli tento návrh - bod, který navrhl pan poslanec Bendl, prohlášení poslanců a jako první bod zítřejšího dne na fixně před všemi předurčenými body slib nových poslanců.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 138 poslanců bylo 128 pro a zaujalo mne, že jeden poslanec je proti. Jeden poslanec si nepřeje, aby se jiný poslanec vzdal mandátu, což považuji za docela zajímavé. Jestli to ale neudělal ten poslanec, který se chce vzdát, možná.

 

Připomínám tedy, že nyní budou body 16, 17, 32, přerušený bod 77 a 78 a ještě připomínám, že prvními body odpoledního jednání je zařazený bod 102, což je opakované druhé čtení sněmovního tisku 674, a bod 76. Tolik pro informaci.

Nyní jsme u bodu č. 16. Ještě se hlásí pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o následující úpravu pořadu jednání naší schůze. Chtěl bych požádat, aby body 80, 81 a 82 byly zařazeny jako poslední body dopolední části dnešního jednání Poslanecké sněmovny a dále pak bod 79 aby byl zařazen jako první bod zítřejšího dopoledního jednání po zařazeném bodu "slib poslance".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyšeli jste návrh, aby body 80, 81 a 82, to znamená volby, aby byly jako poslední body dnešního programu, řádově kolem 12.30 hodin, protože podotýkám, že ve 13.00 hodin je organizační výbor, a proto potřebujeme, aby se to stihlo předtím, a bod 79 jako druhý bod zítřejšího jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP