(15.40 hodin)

Poslanec Vladimír Cisár: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s postupem hlasování k tisku 665/4:

Navrhuji

1. hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. A jako o celku, kromě bodů A10, str. 4;

2. hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. B - jedná se o pozměňovací návrh poslance Krásy;

3. hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. C, str. 5;

4. hlasovat o pozměňovacím návrhu D1, str. 6, poslance Kučery st.;

5. hlasovat o pozměňovacím návrhu D2; bude-li přijat, nelze hlasovat o A10;

6. hlasovat o A10 pouze v případě, kdy nebyl schválen předcházející bod;

7. hlasovat o legislativně technických návrzích vznesených ve třetím čtení;

8. hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana navrhovatele. (Hluk v sále.) Prosil bych poslance na pravé straně věnovat se tomuto důležitému hlasování.

 

Poslanec Petr Matějů: Souhlasím samozřejmě s tím, aby se o pozměňovacích návrzích v bodu A hlasovalo jako o celku. Nevidím jako účelné z toho vypouštět bod 10, protože o něm se speciálně hlasuje v bodu D2 - je to návrh pana poslance Kučery st. na vypuštění tohoto bodu. Proč bychom tedy měli o tomto bodu hlasovat dvakrát, jednou o něm hlasovat jaksi extra a posléze ho vypouštět. Mně přijde logické hlasovat o celku komplexních pozměňovacích návrhů a potom hlasovat o tom, zda vypustit, nebo nevypustit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Kučera st. vrtí hlavou, zřejmě nesouhlasí, čili chce se k tomu zřejmě vyjádřit.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedo, nejsem odborník na proceduru, ale obávám se, že pokud bychom přijali pozměňovací návrh A jako celek, tak pak se bohužel můj návrh D2 stává nehlasovatelným. A z toho důvodu bych musel trvat přinejmenším na tom, aby se o bodu D2 hlasovalo nejdřív, protože jinak by to ztratilo smysl.

To pomíjím tu věc, že já osobně jsem se domníval, že i v bodu A budeme hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť. Ale pokud zpravodaj navrhl tuto proceduru, nemohu mu do toho mluvit, ale v každém případě trvám na tom, aby bod D2 byl hlasován dřív než bod A jako celek.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Přijímá pan zpravodaj tento návrh?

 

Poslanec Vladimír Cisár: Ano, přijímám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Jestli nemá nikdo jiný návrh, dal bych hlasovat o tomto návrhu procedury s touto úpravou, jak zde byla ústně navržena.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 163 z přítomných 181 poslanců pro 161, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy postupovat touto procedurou. (Hluk v sále.) Ale opravdu bych prosil, aby se posadili všichni, kterých se to potenciálně týká. Pan poslanec Payne eventuálně také by se mohl posadit, ale kroutí hlavou, tak asi by nemohl se posadit.

Prosím, pane zpravodaji, začněte.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Děkuji. Navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. A jako o celku, kromě bodu A. Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, před chvílí jsme se domluvili, že za prvé to nebude bod A, ale bod 10 z písm. A, jestli jsem tomu rozuměl.

 

Poslanec Vladimír Cisár: O D2 se má hlasovat jako o prvním bodu?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem rozuměl, že hlasováním o bodu D se má začít, a pak se dostaneme k bodu A.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Omlouvám se, přeslechl jsem to. Dobře. Navrhuji tedy hlasovat o bodu D2. Stanovisko zpravodaje je kladné, navrhovatele výrazně negativní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 164 z přítomných 182 poslanců pro 87, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Budeme pokračovat v proceduře, kterou jsem navrhl, tj. hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. A jako o celku. Stanovisko zpravodaje je negativní, navrhovatele pozitivní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Je zde žádost z pléna o odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím.

Ještě jednou prosím o stanovisko.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Stanovisko zpravodaje je výrazně negativní, stanovisko navrhovatele je pozitivní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 165 z přítomných 180 poslanců pro 93, proti 86. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. B. Stanovisko zpravodaje je negativní, stanovisko navrhovatele je pozitivní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 166 z přítomných 181 poslanců pro 92, proti 86. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Dále navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. C. Stanovisko zpravodaje je kladné, navrhovatele rovněž kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 181 poslanců pro 173, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Dále navrhuji hlasovat o návrhu D1. Stanovisko zpravodaje je kladné, navrhovatele taktéž kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 168 z přítomných 181 poslanců pro 179, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Cisár: A naposledy navrhuji hlasovat o všech legislativně technických úpravách v tisku 665/4 v třetím čtení. Stanovisko zpravodaje je kladné, navrhovatele také kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 181 poslanců 176 pro, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Domnívám se, pane předsedo, že jsme hlasovali o všech předložených návrzích. A teď už nám zbývá pouze hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, podle sněmovního tisku 665, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP