(17.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

74.
Návrh poslanců Libora Krátkého, Vladimíra Doležala, Tomáše Kladívka,
Karla Šplíchala a Světlany Navarové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
/sněmovní tisk 767/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 767/1. Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů pan poslanec Libor Krátký.

 

Poslanec Libor Krátký: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, vzhledem k tomu, že v předchozím bodu, kdy jsme projednávali zákon o hl. m. Praze, jedním z pozměňovacích návrhů byla vyřešena problematika, která měla být řešena tímto projednávaným bodem, za všechny předkladatele tento návrh zákona beru zpět.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Je to konstatování, nikdo z předkladatelů neprotestuje. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

Pan poslanec Bláha mě upozornil, že v tuto chvíli můžeme projednat třetí čtení zákona o odpadech, neboť požadovaný materiál byl dodán. Budeme projednávat přerušený bod.

 

(66.
Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 705/ - třetí čtení)

 

Prosím pana ministra Kužvarta a zpravodaje pana poslance Bláhu, aby se dostavili ke stolku zpravodajů. Prosím pana zpravodaje poslance Bláhu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, dostali jste tisk 705/3/A, čili mnou čtené legislativně technické úpravy. V tuto chvíli si dovolím vaší pozornosti bod 11, kde správně má být § 1. Vzniklo to asi přepisem. Osobně jsem to zjišťoval v zákonu, kterého se to týká. Všechno ostatní je v naprostém pořádku, jak jsem vám tento návrh předčítal.

Pokud je s tím souhlas, navrhl bych postup projednávání tohoto tisku. Dané legislativně technické úpravy navrhuji nejdříve schválit před projednáváním, neboť jste si v tisku všimli, že je to vždy podmíněno tím, bude-li konkrétní úprava pod konkrétním písmenem přijata. Potom bychom postupovali podle písmen od A až do I, jak je máte v tisku předloženy, s tím, že tam, kde dochází k jiným návrhům nebo k návrhům, které jsou např. k tisku A, hlasovali bychom o nich nejdříve. Znamená to, že by to bylo o návrhu pod písm. B4, I1, H a E3, které se vztahují k tisku A15, A19, A55 a A56. Po jejich odhlasování bychom hlasovali o zbytku A jako celku, to co přijal výbor veřejné správy, regionálního rozvoje a životního prostředí.

Potom bychom hlasovali písm. B, co přijal integrační výbor, s tím, že pokud přijmeme A, jsou tam tři body - první, třetí a pátý - nehlasovatelné, protože jsou naprosto identické s A13, 14 a 36. O ostatních lze hlasovat.

Potom hlasování o písm. C a D. D navrhuji 1, 2 a 3 společně, a potom 4 až 6, nebo pokud by navrhovatel souhlasil, D jako celek. Potom písm. E, F, G, E a I kromě prvního bodu, o kterém jsem hovořil předtím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan zpravodaj zopakoval proceduru, která byla, pokud vím, již schválena. Byla již schválena procedura? Byla. Pane zpravodaji, předkládejte prosím jednotlivé návrhy. Pan poslanec Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nevím, zda byla schválena procedura, když jsme to přerušili v obecné rozpravě ve třetím čtení, ale budiž. Požádal bych, aby se o usnesení výboru pro evropskou integraci B6 hlasovalo zvlášť.

U návrhu kolegy Tomíčka dávají logiku dohromady návrhy 1, 4, 5 a 6 jako jeden blok a návrhy 2 a 3 jako druhý blok.

 

Poslanec Jan Bláha: Ano, v pořádku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, nepřu se o to, že byla procedura odhlasována, v tu chvíli jsem schůzi neřídila a nemám zde poznámku, jak to bylo. Zeptala jsem se pana zpravodaje. Měla jsem pocit, že procedura byla schválena. Jestliže tomu tak nebylo, budeme o ní hlasovat.

Chápu to tak, že pan zpravodaj Bláha si osvojil návrhy pana poslance Ambrozka. Je tomu tak?

 

Poslanec Jan Bláha: Ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jsou ještě další připomínky k proceduře? Není tomu tak.

 

Rozhodneme o návrhu procedury, tak jak ji navrhl pan poslanec Bláha s připomínkami pana poslance Ambrozka v hlasování pořadové číslo 183, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 183 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 159 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, předkládejte prosím dle schválené procedury jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslanec Jan Bláha: Nejdříve dám hlasovat o tisku 705/3, písm. A- návrhy legislativně technických úprav - jako o celku s upozorněním, že v bodě 11 má být § 1, nikoliv A.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Jan Bláha: Souhlas.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 184 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 184 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 163 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bych dal hlasovat nejdříve o návrhu B4, který se týká zároveň, pokud by byl přijat, návrhu pod písm. A15. Upozorňuji jen na jednu věc, že úprava bodu A15, obě jsou k vládnímu návrhu A15, daný paragraf vládního návrhu rozděluje na odst. 5 a 6, a integrační výbor reaguje na původní vládní návrh. Tam je problém, že B4 svým způsobem je v kolizi s A15.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme hlasovat o B4. Prosím o stanoviska.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Souhlas.

 

Poslanec Jan Bláha: Nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 185 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 185 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 45, 118 bylo proti.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bychom hlasovali o návrhu pod písm. I1, který se vztahuje k A19.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Jan Bláha: Souhlas.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP