(17.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 186 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 186 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 163 a 3 byli proti.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bychom hlasovali o písm. H, které se vztahuje k A55. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, stejně tak navrhovatele.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 187 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 187 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 163 a 5 bylo proti,

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bychom hlasovali o bodu pod písm. E3, vztahuje se k A56. Zpravodaj souhlasí, navrhovatel rovněž souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 188 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 188 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 163 a 3 byli proti.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bychom mohli hlasovat o celém zbytku návrhu pod písm. A, s tím, že jsem již předtím upozornil, že jsou zcela identické návrhy B1, B3 a B5, které by se pak staly nehlasovatelnými, ale jsou totožné, čili můžeme hlasovat o celém zbytku A.

Zpravodaj i navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 189 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 189 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 168 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bychom tedy hlasovali o písm. B s tím, že B1, B3 a B5 se staly nehlasovatelnými, což bylo přijato. A nyní bychom mohli hlasovat o ostatních návrzích, předpokládám jako o jednom návrhu jedním hlasováním pod body 2, 6 až 8.

Pan kolega Ambrozek asi nesouhlasí, čili chce hlasovat body 2 a 6 samostatně a všechny, nebo 2 a 6? Všechny samostatně, tak to chápu.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Já jsem přece požádal, aby se o bodu B6 hlasovalo zvlášť, ty ostatní ať se hlasují samostatně. Tato procedura přece byla schválena.

 

Poslanec Jan Bláha: Ano, souhlasím, děkuji, pane kolego. Hlasovali bychom tedy nejdříve o bodu B6. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, navrhovatele neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 190 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 190 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 83 a 84 bylo proti.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bychom tedy mohli hlasovat o ostatních návrzích pod písm. B, a to pod číslem 2, 7 a 8. Zpravodaj i předkladatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 191 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 191 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 151 a 15 bylo proti.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bychom hlasovali o návrhu pod písm. C jako celek, jako jedno hlasování. Týká se přílohy. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, navrhovatele neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 192 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 192 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 137 a 15 bylo proti.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bychom hlasovali o návrzích pod písm. D, nejdříve o návrhu pod D2 a D3, neb se týkají téhož. Zpravodaj i navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 193 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 193 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 157 a 10 bylo proti.

 

Poslanec Jan Bláha: A nyní v logice věci bychom měli hlasovat společně o D1, 4, 5 a 6. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, stanovisko předkladatele je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 194 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 194 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 126 a 23 bylo proti.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bychom hlasovali písm. E. Nejdříve bychom hlasovali o E1 s tím upozorněním, že pokud by byl přijat, tak se návrhy pod písm. G stávají nehlasovatelnými. Stanoviska zpravodaje i předkladatele jsou souhlasná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 195 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 195 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 170 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bychom hlasovali o E2. Stanoviska zpravodaje i předkladatele jsou souhlasná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 196 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 196 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 164 a jeden byl proti.

 

Poslanec Jan Bláha: E3 už jsme hlasovali. Budeme hlasovat o písm. F. Stanovisko zpravodaje je nesouhlasné, stanovisko předkladatele rovněž nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 197 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 197 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 93 a 61 bylo proti.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní jsme u písm. G. Obracím se zároveň na navrhovatele. Už jsem avizoval, že pokud se vypustily odstavce předtím, tak tento návrh se stává jako celek nehlasovatelný. Navrhovatel souhlasí.

Pokračujeme tedy dále. Písmeno H už jsme také hlasovali. I1 už jsme také hlasovali, takže teď můžeme hlasovat o I2,3 a 4, podle mého soudu jedním hlasováním.

Stanoviska zpravodaje i navrhovatele jsou souhlasná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP