(17.10 hodin)

Poslanec Libor Krátký: Nyní bychom hlasovali o bodu B tohoto tisku - je to pozměňovací návrh pana poslance Exnera. Já nedoporučuji.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 177 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 177 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 7 a 97 bylo proti.

 

Poslanec Libor Krátký: Nyní budeme hlasovat o bodu C předkladatele kolegy Kladívka. Moje stanovisko je neutrální.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 178 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 178 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 37 a 89 bylo proti.

 

Poslanec Libor Krátký: Nyní budeme hlasovat o bodu D pana kolegy Svobody. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 179 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 179 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 30 a 111 bylo proti.

 

Poslanec Libor Krátký: Nyní můžeme hlasovat o bodu A, který obsahuje 149 drobných pozměňovacích návrhů. Vzhledem k tomu, že při hlasování o bodech B a C nebyl žádný pozměňovací návrh přijat, je bod A v nezměněné podobě. Doporučuji k přijetí.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 180 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 180 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 140 a 4 proti.

O všech návrzích bylo hlasováno.

S technickou poznámkou se hlásí pan kolega Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi procedurální konstatování, že poprvé v životě jsem zažil v Poslanecké sněmovně a předtím v České národní radě, aby se jedním hlasování rozhodlo nejen o čtyřech pozměňovacích návrzích, ale v rámci jednoho návrhu i o dvou variantách a přitom o variantách, které byly číselného charakteru a mělo se o nich hlasovat podle příslušného ustanovení jednacího řádu. Hlasování přesto, na základě výsledků předchozích hlasování o proceduře, nezpochybňuji a gratuluji vám k tomu, jak dobrý zákon přijmeme. (Potlesk.)

 

Poslanec Libor Krátký: Já bych chtěl reagovat na to, co říkal kolega Exner. Snad si pamatuje, protože se jedná o jeho čtyři pozměňovací návrhy, z nichž jsou dvě varianty číselné - já jsem sám navrhoval, aby bylo hlasováno odděleně a on sám to odmítl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Byla bych nerada, kdyby zde v tuto chvíli mimo otevřenou rozpravu vznikla diskuse.

 

Poslanec Libor Krátký: Protože bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila k vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, podle sněmovního tisku 761, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 181 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 181 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 134 a 5 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je bod 74 schváleného pořadu schůze. - Hlásí se pan poslanec Zajíček. Promiňte, pane poslanče, omlouvám se, slovo má pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážená paní předsedající, dovolte, abych na základě domluvy s předkladatelem tisku pod pořadovým číslem 76, sněmovní tisk 718, tj. návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona atd., navrhl jeho přeřazení na zítra, tj. středu, jako druhý bod po obědě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, je to procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 182.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 182 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 120 a 11 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP