(Jednání opět zahájeno v 17.07 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se, prosím, do jednacího sálu. Doba určená k jednání poslaneckého klubu KSČM vypršela, budeme pokračovat v jednání.

Ke slovu se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, páni ministři, paní a pánové, rád bych stanovisko klubu KSČM sdělil předkladatelům a zpravodaji - doufám, že se dostaví - s tím, že o přestávku na poradu klubu jsem v podstatě musel požádat, protože došlo k postupu, který je nejen v rozporu se zvyklostmi této Poslanecké sněmovny.

Víte, samotné usnesení 761/2, tedy usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, není usnesením jednotným nebo upravujícím jednu část toho zákona. Je to usnesení, které se týká různých částí zákona, jsou to různé pozměňovací návrhy, které na sebe nemají návaznost. Není to jeden komplex, o kterém by bylo možné hlasovat jedním hlasováním. To je první problém.

Druhý problém je ten, že postup, který zvolila sněmovna, v podstatě znemožňuje hlasování o jednotlivých návrzích. To je minimálně v rozporu se zvyklostmi. A pokud bychom takové hlasování provedli, tak dojde ke zmatečnému hlasování a - teď mi to promiňte - zbytečně dáme, řekl bych, argument Senátu pro to, aby nám takový zákon vrátil a vyčistil naše legislativní chyby. Například když chceme hlasovat o bodu 102, abychom zrušili nadpis § 89, který ani neexistuje, nevím, jak se s tím legislativa parlamentu při přepisu vypořádá. Co chceme zrušit, když to tam není?

Chtěl bych tedy požádat, jestli už jsme ve třetím čtení a nemáme jinou možnost, jestli by někteří z těch, kteří hlasovali pro usnesení, ve prospěch navržené procedury, nenavrhl revokaci - já to udělat nemohu, protože jsem hlasoval proti tomu postupu hlasování - a nemohli jsme schválit proceduru jinou nebo alespoň opravu těch vážných vad, které tam jsou. Pokud ne, nezbývá klubu KSČM, aby se hlasování zúčastnil tím, že bude v sále, protože nám není jedno, jaké zákony přijímáme, ale nemůžeme hlasovat ve zmatečném hlasování. To po nás nechtějte. A myslím si, že to sami po sobě nechcete.

Tedy na závěr mi dovolte ještě jednu výzvu. Kdo to upřímně myslí s tím zákonem, nechť navrhne revokaci hlasování o postupu, který byl zvolen nebo navržen zpravodajem.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Ptám se, zda se někdo chystá vyhovět výzvě pana poslance Filipa a hlásí se. Není tomu tak.

Prosím tedy pana zpravodaje, aby se ujal své role.

 

Poslanec Libor Krátký: Vážené kolegyně, vážení kolegové, proceduru jsme již odhlasovali, takže myslím, že bychom podle této procedury nyní měli pokračovat v jednání, tzn. hlasovat o bodech B, C a D tisku 761/3 a posléze jako o celku o bodu A ve znění případných změn, resp. přijatých pozměňovacích návrhů, které vyřešíme hlasováním o bodech B, C a D.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím vás o novou registraci.

Prosím, pane zpravodaji, předkládejte jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem navrhovatelem vyjádřete.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP