(16.30 hodin)

(pokračuje Exner)

Navíc není možné hlasovat o celých blocích B, C a D, které se týkají různých věcí, např. bod B má celkem 4 pozměňovací návrhy, z nichž každý se týká úplně jiné problematiky. Neumím si představit, že bychom nerespektovali ani přání předkladatele návrhu, aby se o každém dílčím problému hlasovalo zvláště.

Na základě této procedury, která se mi zdá, že momentálně je zmatečná, navrhuji vrácení návrhu zákona do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Krátký.

 

Poslanec Libor Krátký: Já jako zpravodaj bych nic nenamítal proti jedné části návrhu pana kolegy Exnera, a to pokud jde o bod B, kde jsou jeho čtyři návrhy, aby o těchto čtyřech návrzích bylo hlasováno odděleně. Nemám proti tomu námitky. Ostatní body jsou v podstatě jednoproblémové, to znamená o bodech C a D hlasovat jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ani toto by pan poslanec Exner neviděl jako řešení situace, tzn. hlasování o jeho čtyřech podbodech odděleně, to je o bodech 1, 2, 3 a 4 vašeho bodu B.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pokládám to za přirozené, takže to je v pořádku, ale pořád zůstává to, že pan poslanec Krátký trvá na tom, že o 149 bodech máme hlasovat najednou, a těchto 149 bodů se prostě a dobře týká řekněme nejméně 140 problémů. Myslím si, že by to bylo snad poprvé v této Poslanecké sněmovně, kdybychom nerespektovali návrh poslanců, aby se o některých bodech hlasovalo zvláště.

Nesouhlasím s navrženou procedurou a nezbývá mi, než jednak navrhnout proceduru jinou, jednak jsem navrhl vrácení zákona do druhého čtení, aby se v tom udělal pořádek, jednak - pokud by tento návrh nebyl přijat - navrhuji proceduru, aby se o vyjmenovaných bodech, tak jak jsem je přednesl, hlasovalo zvláště, a teprve potom aby se hlasovalo o zbývajících bodech bloku A. Moje vyjmenované body se týkají asi třetiny z bodů, které jsou celkově.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, myslím, že tomu rozumíme.

 

Dám nejdříve hlasovat o návrhu na vrácení návrhu do druhého čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 174 z přítomných 179 poslanců 30 pro, 134 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní dám hlasovat o návrhu pana poslance Exnera izolovaně hlasovat o těch částech bloku A, o nichž on považuje za nezbytné hlasovat izolovaně.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 175 z přítomných 178 poslanců 30 pro, 120 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o proceduře navržené panem poslancem Krátkým s tím, že je doplněna o samostatné hlasování o čtyřech bodech bloku B pana poslance Exnera.

Pan poslanec Exner zase protestuje.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, vůbec ne. Naopak, neprotestuji. V tomto případě, jak se vyvinula situace, netrvám na tom, aby o mých čtyřech bodech se hlasovalo odděleně, ale naopak najednou, ať už jednací řád znásilňujeme plnou silou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Nejdříve dám hlasovat, zda hlasovat podle postupu navrženého panem poslancem Krátkým.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 176 z přítomných 178 poslanců 144 pro, 19 proti. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se předseda klubu pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, za těchto okolností bych chtěl požádat o přestávku na poradu klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jak dlouhou, pane předsedo?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já doufám, že nám bude 30 minut stačit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vyhlašuji přestávku do 17.06 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 16.36 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP