(Jednání opět zahájeno v 16.10 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kolegyně kolegové, zaujměte svá místa, budeme pokračovat v našem jednání. Prosím pana ministra financí, zpravodaje rozpočtového výboru, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 674/3. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy ke třetímu čtení.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout vrácení tohoto návrhu zákona do druhého čtení a pevné zařazení tohoto druhého čtení na zítřek jako první bod po polední přestávce. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doufám, že jste všichni zaslechli návrh na procedurální změnu poslance Němce.

Všechny vás odhlásím, prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Předpokládám, že ti, kteří zde nejsou, zájem hlasovat nemají.

Dáme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Němce, který navrhl vrátit tento bod programu do druhého čtení a současně navrhl fixně stanovit toto druhé čtení zítra jako první bod po polední přestávce, jestli si dobře vzpomínám.

Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, navržený návrh má nepochybně dvě části, z nichž procedurální je ta druhá, první je věcná. Týká se vrácení návrhu zákona do druhého čtení. Domnívám se, že není možné hlasovat jinak než odděleně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, souhlasím s tím, že to jsou dvě hlasování, na které mohou mít poslanci různý názor.

 

Nejdříve dám hlasovat o prvním návrhu - vrátit tento bod z třetího do druhého čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 171 z přítomných 168 poslanců 147 hlasovalo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Druhá půlka hlasování je fixní zařazení na zítra jako první bod po polední přestávce.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 172 poslanců - shoda čísla - 161 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Tento bod tedy bude zařazen zítra po polední přestávce.

Prosím pana poslance Hojdara.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem sice dával písemně, že se chci přihlásit k tomu, abych mohl požádat o tento bod, ke kterému nyní vystupuji, ale vidím, že je asi rozumnější se hlásit než dávat písemné přihlášky, takže jsem se přihlásil takto.

Chtěl bych vás požádat jako sněmovnu o stažení vládního návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek a o výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 821.

Je to z toho důvodu, že jsme zjistili, že tam jsou některé technické závady, které jsme po dohodě s panem ministrem se rozhodli upravit následně, takže tento bod by byl zařazen až na příští plénum sněmovny. Proto je zapotřebí, aby takto přišel tento formální návrh. Tento bod žádám stáhnout.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, za prvé bych řekl, že jste mi dal písemnou přihlášku, kdy se hlásíte do rozpravy k bodu č. 15 schváleného pořadu, sněmovní tisk 821. Já jsem si to zařadil k bodu č. 15. Až by tento bod přišel na řadu, napsal jsem si č. 1 k tomuto bodu, tak bych vám jako prvnímu dal slovo. Není pravda, že nemá smysl se hlásit písemně do rozpravy. Opak je pravdou. Teď jste dal úplně jiný návrh. Dával jste návrh ke změně pořadu schůze, ne k bodu 15. Je to tak?

 

Poslanec Josef Hojdar: Pane předsedo, já si myslím, že nemá význam polemizovat o tom, kdo má a nemá pravdu. V papírku, který máte před sebou, je k "věci" volná neproškrtnutá kolonka k pořadu. Nechtěl bych ale, abychom teď zbytečně vedli diskusi a zatěžovali sněmovnu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Chtěl bych se jen zeptat. Tak jak byl proveden návrh, tak zněl na stažení. Ptám se tedy, jde o vyřazení z programu této schůze? Nebo o zpětvzetí? Ale to nemůže poslanec, to může předkladatel. Já jsem nerozuměl návrhu obsahově.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Je to zvláštní, stahovat vládní návrh zákona pro technické chyby, to je velmi kuriózní událost vypovídající něco o přípravě návrhu, ale budiž, hlasujme o tom.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, stáhnout bod 15, sněmovní tisk 821, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V každém případě v hlasování pořadové číslo 173 z přítomných 176 bylo 140 pro, nikdo nebyl proti. Bod 15 projednávat nebudeme.

 

Ať si to někdo interpretuje jako stažení nebo vyřazení z programu. To už je věc druhá.

 

Dostáváme se k bodu

 

73.
Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
/sněmovní tisk 761/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali poslanec Cyril Svoboda, poslanec Libor Krátký jako zpravodaj.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP