(15.20 hodin)

Poslanec Miroslav Ouzký: Pane předsedo, dovolím si ještě drobné vysvětlení hlasovací procedury na připomínku kolegy Švrčka, který považoval tento bod za nehlasovatelný. Jelikož jsme již v návrhu C20 odsouhlasili poplatek z využívání zdroje jako příjem státního rozpočtu a jelikož tento návrh kolegy Petra je veden jako pozměňovací návrh k tomuto přijatému pozměňovacímu návrhu, já ho považuji za hlasovatelný. Přesto mé stanovisko zůstává silně negativní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Stanovisko pana ministra?

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Lehce pozitivní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 154 z přítomných 180 poslanců je 90 pro a 78 proti. Návrh nebyl přijat.

Mám pocit, že zase druhá strana bude kontrolovat hlasování.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Pane předsedo, je naznačováno, že hlasování není zpochybněno. Jestli jsem dobře rozuměl gestikulaci.

V tom případě můžeme přistoupit k bodu E11, stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Moje stanovisko je kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 155 z přítomných 180 poslanců je 87 pro, 81 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Hlasování o bodu E12. Moje stanovisko je kladné.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Stanovisko kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 156 z přítomných 180 poslanců je 162 pro a 5 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Hlasování o bodu E13 - stanovisko zpravodaje kladné.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Stanovisko kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 157 z přítomných 180 poslanců bylo 174 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Hlasování o bodu E14. Stanovisko zpravodaje kladné.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Stanovisko kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 158 z přítomných 180 poslanců je 175 pro a nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Dále je zde návrh pod písmenem F Taťány Jirousové. Stanovisko zpravodaje je lehce kladné.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Moje stanovisko je též lehce kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 159 z přítomných 180 poslanců bylo 145 pro, 11 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Dále zde máme hlasování o bodech G pana poslance Maštálky. Odsouhlasili jsme, že budeme hlasovat o všech bodech najednou. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Stanovisko kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 160 z přítomných 180 poslanců 170 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Máme hlasování o posledním pozměňovacím návrhu pana poslance Tomíčka uvedeném pod bodem H. Stanovisko zpravodaje je úplně neutrální.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Stanovisko ministra je kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Dostáváme se na pole tvůrců jazyka.

V hlasování pořadové číslo 161 z přítomných 180 poslanců 142 vyměnilo slovo "zřídelní technik" za "balneotechnik" a 10 nechtělo vyměnit. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Domnívám se, pane předsedo, že můžeme hlasovat o zákonu jako o celku, neboť jsme prošli všechny pozměňovací návrhy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 700, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 162 z přítomných 180 poslanců bylo 172 pro a dva proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi.

 

Přecházíme k bodu 70 původního pořadu

 

70.
Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
/sněmovní tisk 665/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP