(14.20 hodin)

(pokračuje Plachý)

Poslední hlasování by bylo hlasování, kterým bychom schválili všechny zbývající pozměňovací návrhy pod písm. B jako celek, tj. mimo B1, který byl již hlasován, a B3, který je nehlasovatelný.

Následovalo by hlasování o zákonu jako o celku.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, děkuji. Myslím, že takto je racionální postupovat. Musíme dát hlasovat o tomto návrhu postupu? Asi ano.

Pan poslanec Hojda má nějakou připomínku? Prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Prosil bych, ještě než se bude hlasovat o zbývajících návrzích pod písm. A, aby se hlasovalo zvlášť o písm. A14 a o písm. A35.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jaké je stanovisko pana zpravodaje?

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Souhlasím.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nemohl byste si osvojit, abychom hlasovali jedním způsobem?

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Osvojuji si tyto dva návrhy pana poslance Hojdy hlasovat o nich zvlášť.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jestli dovolíte, dám tedy nyní hlasovat o tomto doplněném pozměňovacím návrhu.

 

Kdo je pro tuto proceduru, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 126 z přítomných 172 poslanců 164 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Nyní bychom tedy měli přikročit k proceduře hlasování, tak jak byla schválena. Čili první hlasování by se mělo týkat pozměňovacího návrhu pod písm. C. Stanovisko zpravodaje je kladné, navrhovatele také kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 127 z přítomných 174 poslanců 170 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Další pozměňovací návrh je uveden pod písm. B1. Stanovisko zpravodaje je kladné, navrhovatele rovněž kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 128 z přítomných 176 poslanců 173 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Dále budeme hlasovat jednotlivě o dvou pozměňovacích návrzích pod písm. A, tak jak bylo hlasování vyžádáno. Čili nejdříve budeme hlasovat o návrhu A14. Stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko předkladatele záporné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili je zde v tomto případě rozpor mezi zpravodajem a navrhovatelem.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 177 pro 88, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Celou dobu jsem tady měl 89 hlasů pro a v poslední tisícině vteřiny někdo stáhl svůj hlas pro.

Pan poslanec Marek Benda neměl hlasovací kartu, čili nemohl doposud hlasovat. Nyní má náhradní hlasovací kartu č. 9.

Nechci komplikovat situaci. Dovolte mi, abych dal hlasovat dále.

Hlásí se pan poslanec Hönig.

 

Poslanec Pavel Hönig: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, chtěl bych zpochybnit minulé hlasování pořadové číslo 129. Chtěl jsem hlasovat pro, ale na sjetině mám uvedeno proti.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, budeme formálně hlasovat, zda souhlasíme se zpochybněním hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 179 poslanců 141 pro, 11 proti. Návrh byl přijat.

 

Dáme znovu hlasovat. Pane poslanče, ještě jednou zrekapitulujte, o čem hlasujeme.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. A14. Stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko předkladatele je záporné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, aby se všichni soustředili.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 178 poslanců pro 116, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Další hlasování by se mělo týkat pozměňovacího návrhu uvedeného pod písm. A35. Stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko navrhovatele také kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 179 poslanců 154 pro, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Další hlasování by se mělo týkat všech zbývajících pozměňovacích návrhů pod písm. A, které budeme hlasovat jako celek, tj. mimo A5, A14 a A33 a A35, které byly buď již hlasovány, nebo jsou nehlasovatelné.

Stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko předkladatele také kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 179 poslanců pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Poslední hlasování by se mělo týkat všech zbývajících pozměňovacích návrhů uvedených pod písm. B, které budeme hlasovat jako celek, tj. mimo B1, který byl již hlasován, a B3, který je nehlasovatelný.

Stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko předkladatele rovněž kladné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP