(11.30 hodin)

(pokračuje Langer)

Budeme hlasovat o předneseném návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Protokolem k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsaným dne 26. února 2001 v Bruselu, podle sněmovního tisku 889."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 328. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 172 poslanců pro 152, proti 9. Tento návrh byl přijat.

 

To bylo poslední hlasování a poslední bod schváleného pořadu schůze. Děkuji vám. Před úplným závěrem vystoupí pan ministr Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Dovoluji si poděkovat za přijetí této velice aktuální a velice žádoucí normy pro náš podnikatelský sektor.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Končím 35. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

(Schůze ukončena v 10.32 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP