(18.10 hodin)

Poslanec Josef Janeček: Děkuji za odpověď a těším se, že zemědělská a potravinářská inspekce zasáhne. Nevím, jestli má smysl konkretizovat poznatky, protože podle mých poznatků je to naprosto plošný jev na celém území České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní uděluji slovo panu kolegovi Jiřímu Bílému, který interpeluje ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga ve věci vypisování veřejných zakázek na projekt E/II/14.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, dámy a pánové. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci vypisování veřejných zakázek ve vašem resortu. V poslední době mě zaujala zejména výzva k obchodní veřejné soutěži se zahraniční účastí na projekt E/II/14 - nákup zařízení pro údržbu silnic. Mám důvodné podezření, že vaše ministerstvo upravilo podmínky po intervenci zahraniční automobilové lobby v neprospěch tuzemských automobilek. Své pochybnosti si dovoluji konkretizovat do následujících otázek.

Za prvé, získal jsem informaci, že byl upraven počet univerzálních nosičů do 5 tun z původních 21 ks na 13 ks a nad 5 tun z původních 17 ks na 26 ks. Nosiče nad 5 tun se v České republice nevyrábějí. Původní požadavek zadal provozní ředitel Ředitelství silnic a dálnic podle provozních podmínek jednotlivých "susek". Dále jsem se dověděl, že to vše bylo učiněno po intervenci zahraničního výrobce automobilů. Ptám se vás, pane ministře, jak mi vysvětlíte tak náhlou změnu v zadávání počtu kusů v neprospěch českých výrobců automobilů a v rozporu s požadavkem Ředitelství silnic a dálnic.

Za druhé, ptám se vás, proč nevyužíváte ustanovení zákona 199/94 Sb., které umožňuje zvýhodnění tuzemských osob, a naopak české výrobce diskriminujete již účelově vypsanými zadávacími podmínkami, zvláště když vaše vláda proklamuje podporu našemu průmyslu.

Za třetí, myslíte si, že nákup dražší zahraniční techniky není plýtváním veřejnými finančními prostředky, když tuto techniku lze opatřit levněji a v technických parametrech, které vyhovují provozním podmínkám v České republice, a uspokojit tak více údržbových organizací v jejich oprávněných požadavcích? Domnívám se, že při vynaložení stejného finančního objemu lze koupit více nosičů tuzemské výroby.

Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan Jaromír Schling, ministr dopravy a spojů.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Vážený pane předsedající, páni poslanci, paní poslankyně, děkuji panu poslanci Bílému za jeho interpelaci, díky které dostávám příležitost pohovořit zde o tom, jak se sociálně demokratická vláda snaží podporovat český průmysl, na rozdíl od vlád předchozích, složených především z ministrů ODS, tedy strany, kterou i pan kolega Bílý zde zastupuje. A sice mu děkuji, ale současně se divím, kde vzal tu odvahu obviňovat tuto vládu, že nepodporuje český průmysl, poté, co právě vláda jeho strany přivedla tuto zemi do hluboké hospodářské krize. Byly to právě předchozí vlády, které způsobily krach především výrobců silničních nákladních vozidel. A bylo to právě v době vlád ODS, kdy se hromadně začaly nakupovat mercedesy pro potřebu jak Ředitelství silnic a dálnic, tak správ a údržeb silnic. Já bych to zde samozřejmě neměl příležitost říkat, kdyby mě pan Bílý k tomu nevyzval, takže to uvádím. Jsou to fakta všeobecně známá a mohl bych o nich jistě mluvit dlouho.

Chci jen připomenout, že podpora českého průmyslu není jen ve vystoupení mém nebo poslanců, ale že je to skutečnost podložená tzv. tvrdými fakty, tj. statistikou. Statistika jasně vypovídá o vzestupu produkce českého průmyslu a na tom samozřejmě má sociálně demokratická vláda zásluhu, protože po úprku investorů v období vlád ODS se investoři naopak vracejí, zahraniční investice v České republice rostou nebývalou měrou a samozřejmě ke každému úspěšnému investorovi, byť zahraničnímu, se přidávají desítky tuzemských firem, které jsou subdodavateli a které profitují z toho, že vláda podporuje investice v Česku. Mohl bych zde uvádět celou dlouhou řadu pozitivních příkladů této činnosti. Není to jen názor, jsou to fakta.

Abych zanechal již chvály, které sice ještě nebylo dost, ale dobře, abych uspokojil tazatele, budu se věnovat i konkrétnímu případu této soutěže, kterou vypsalo Ředitelství silnic a dálnic. Možná tomu pan kolega Bílý nebude věřit, ale tato vláda a ani Ministerstvo dopravy a spojů nemá odvahu říkat ředitelům správ a údržeb silnic, jaká potřebují auta. Na rozdíl od některých poslanců pravicových stran, kteří se snaží říkat Českým dráhám, jak mají provozovat drážní dopravu,, já si opravdu netroufám říci, jestli ředitel SÚS v Semilech potřebuje pětitunový nebo desetitunový, a netroufám si mu to říci, protože o tom nic nevím. Tudíž nemůže ani ministerstvo svévolně rozhodovat o tom, kolik jakých automobilů se objedná. Takovouto hloupost si my nedovolíme.

Ale mohu pana kolegu Bílého ujistit, že se postupovalo naprosto normálním způsobem. Zjistila se potřeba, tu potřebu si stanovily jednotlivé správy a údržby silnic. Já na rozdíl od jiných věřím, že ti, kteří dlouhá léta pracují v silničním hospodářství, vědí, jaká auta potřebují, a že jim ministr nemusí radit. Oni si objednali určité počty automobilů určité tonáže a v této skladbě bylo vypsáno výběrové řízení. Jestli se mezitím někdo pokusil ta čísla korigovat - a já vím o tom, že pokusil, a protože se mu to nepodařilo, ať už to bylo ve prospěch kohokoli, prostě on se pokusil změnit požadavky správ a údržeb silnic, tak výběrové řízení bylo nakonec Ředitelstvím silnic a dálnic po řadě jednání - různých pracovních materiálů existuje několik - bylo to výběrové řízení vypsáno zhruba v té skladbě, jak si správy a údržby silnic přály. Samozřejmě že na to jsou doklady. Pokud někdo panu kolegovi Bílému sdělil něco jiného, mystifikoval ho, za což samozřejmě já nemohu.

Pokud jde o výsledek té soutěže, ten je zatím teprve před námi. Zatím bylo vypsáno výběrové řízení, které je nepochybně korektní, které neuzavírá přístup k této zakázce nikomu. Praga Čáslav, aspoň doufám, a mají moje sympatie, v tom výběrovém řízení uspěje, ale já nebudu ve výběrové komisi, proto zde mohu o svých sympatiích veřejně mluvit. Já nebudu rozhodovat o tom, kdo bude vybrán, ale nepochybně se přihlásí celá řada dodavatelů, ať už to bude tuzemský Praga Čáslav, nebo nejrůznější dodavatelé zahraniční. A nebude to jen Mercedes, budou to s vysokou pravděpodobností i jiní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP