Stenografický zápis 37. schůze, 26. června 2001

(Schůze zahájena v 14:08 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Petr Koháček
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Vlastimil Tlustý


1. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 717/6/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Mlynář


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 809/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Rostislav Čevela
Poslankyně Taťána Jirousová
Senátor Karel Barták
Poslanec Milan Cabrnoch
Senátor Karel Barták


3. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999, a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 711/4/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Martin Kocourek
Senátor Jaroslav Petřík


4. Návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) /sněmovní tisk 839/5/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Martin Kocourek
Senátor Mirek Topolánek
Poslanec Jan Vidím


5. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 835/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Pavel Hrnčíř


6. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 872/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Radim Chytka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Jiří Rusnok


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 871/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Rudolf Tomíček


8. Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 875/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Martin Starec
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Martin Starec
Poslanec Vladimír Doležal


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 886/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Milan Urban
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Jaroslav Palas


12. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o přijímání a vyřizování stížností /sněmovní tisk 574/ - druhé čtení

Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Ivana Hanačíková


15. Vládní návrh zákona o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) /sněmovní tisk 874/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová


16. Návrh poslance Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. /sněmovní tisk 831/ - druhé čtení

Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Vladimír Doležal


18. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 850/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Zdeněk Koudelka


19. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Martina Kocourka, Milana Ekerta, Michala Krause a Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - druhé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Milan Urban
Poslanec Tomáš Kvapil


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 864/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Zdeněk Jičínský


21. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 680/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová


22. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 861/ - druhé čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miroslav Kapoun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 18.27 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP