(14.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji. Pan poslanec Petr Mareš.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, vzhledem ke schváleným zahraničním cestám poslanců, které zde jmenoval pan předseda při zahájení schůze, bych chtěl požádat o přeložení bodu 95 - Informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy o realizaci státní informační politiky ve školství - na úterý 3. 7. jako třetí bod ráno. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Jaromír Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu programu dnešní schůze. V prvním čtení projednala Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a zároveň zkrátila o 20 dnů lhůtu na projednání ve výborech. Tato lhůta uplyne dnešního dne, proto nemohlo být toto druhé a třetí čtení tohoto zákona zařazeno do programu tak, jak jsme ho obdrželi. Navrhuji, abychom zařadili do našeho programu projednání tohoto zákona ve druhém a ve třetím čtení a zařadili ho jako nový bod v úterý 3. 7. jako - jestli se nepletu - čtvrtý bod dopoledního jednání a zároveň třetí čtení v příslušném bloku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já bych vám i panu poslanci Marešovi chtěl pouze poradit, jestli nechcete dát jiný návrh. Protože jestli jsem dobře porozuměl, tak je zde návrh, aby bod "zpráva komise IPB" byla v úterý ráno. Jestli jste tak přesvědčen o tom, že zpráva této komise proběhne tak rychle, že dojde na váš čtvrtý bod, tak klidně nechte o tom hlasovat, ale zvažte tento návrh.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Jestli hrozí nebezpečí, že by v úterý 3. 7. nebyl prostor pro projednání tohoto návrhu zákona, pak navrhuji, aby byl projednán ve středu 4. 7. jako první bod odpoledního jednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji. Myslím, že to je racionální myšlenka. Pojedete sice už na Velehrad v tuto dobu, takže všichni, kteří bojují o tento návrh, nebudou přítomni, ale to je celkem asi jedno, možná že to je i záměrem tohoto návrhu.

Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení do schůze sněmovny bod, který bych nazval Zpráva vlády o plnění dohod z Melku. Je obecně známo, že vláda České republiky a vláda Rakouské republiky uzavřely dohodu o tom, jakým způsobem se budou projednávat veřejné informace k dostavbě a provozu Jaderné elektrárny Temelín. Jsme svědky napadání českých orgánů a také často - a viděl jsem na vlastní oči - nerespektování dohod z Melku, zejména rakouskými ekologickými organizacemi. Jsem proto přesvědčen, aby Poslanecká sněmovna vyslechla zprávu vlády o dodržení smluv z Melku, a to jak hodnocení toho, jak je respektuje česká strana, tak co česká strana míní o tom, jak jsou dodržovány ze strany Rakouska. Dnes dopoledne došlo k podivné situaci, kdy veřejné slyšení, které bylo organizováno pro informace o kvalitě a bezpečnosti JE Temelín, je právě ekologickými organizacemi v Rakousku napadáno a znemožňováno. Jsem přesvědčen, že je potřeba, abychom se s tím jako Parlament České republiky seznámili.

Navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako bod první "zpráv a dalších bodů" před bod 87. Nečiním si žádného nároku na to, aby to bylo zařazeno napevno, jsem přesvědčen, že na něj dojde, protože některé zprávy budou zařazeny jako pevné body v jiném termínu a ve třetím týdnu schůze Poslanecké sněmovny je jistě možné, aby vláda takovouto zprávu podala.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Filip navrhuje, aby vláda sociální demokracie ve jménu růže pohovořila o dohodách z Melku, takže to bude Umberto Eco určitě rád.

Pan poslanec Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni ministři, dovoluji si navrhnout Poslanecké sněmovně, aby body 39, tj. sněmovní tisk 960, a bod 40, sněmovní tisk 962, byly zařazeny na středu 4. 7. dopoledne. Pokud jsem dával pozor, tak by tam nemělo být nic, čili navrhoval bych, aby to bylo zařazeno jako první a druhý bod. Zdůvodnění je jednoduché. Pan ministr bude někdy do konce týdne obhajovat zákon o vodách v Senátu a v každém případě by byl rád, aby tyto zákony mohl předložit v klidu.

Na 4. 7. jako první a druhý bod. Je to první čtení, nevadí to časově ničemu. Opravuji - jako druhý a třetí bod.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já vás musím upozornit, že jsem zahájil dnešní schůzi s návrhem vlády, abychom bod "zpráva vlády" vzali jako první bod 4. 7. ve středu. Jestli se domníváte, že projednávání bodu "zpráva vlády o její roční činnosti skončí dřív než za tři čtyři dny", tak to dávejte na středu dopoledne, ale jinak by bylo lepší, kdybyste to dal na středu 11. 7., podle mého názoru. Jaký máte jiný návrh?

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Upravuji návrh jako druhý a třetí bod 4. 7.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji. Poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal sněmovnu o vyřazení z programu schůze bodu č. 14, 16 a 17. Bod 14 - Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, sněmovní tisk 703. Tento bod zemědělský výbor nedoprojednal. Dále pak bod č. 16 a 17. To jsou oba návrhy zákonů o myslivosti. Rovněž z toho důvodu, že zemědělský výbor tyto návrhy nedoprojednal a doprojedná je v září.

Dále bych chtěl požádat sněmovnu o přeřazení bodu č. 11, resp. o jeho pevné zařazení na příští týden ve středu na odpolední hodiny, a to z toho důvodu, že doposud Poslanecká sněmovna neobdržela usnesení zemědělského výboru. Toto usnesení pravděpodobně obdrží zítra nebo pozítří. Žádám, aby sněmovna zařadila pevně tento bod na středu odpoledne. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., sněmovní tisk 873.

Dále mi dovolte, pane předsedo a vážené kolegyně a kolegové, abych požádal o zařazení nového bodu, je to Návrh na poskytování finančních podpor formou dotací na základě podpůrného programu TEST podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 2001, sněmovní tisk 984, na program naší schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP