Sněmovní tisk 703
Návrh novely zákona o úpravě majetkových vztahů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Ladislav Skopal předložil sněmovně návrh zákona 31. 8. 2000Ladislav Skopal.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 703/0 dne 1. 9. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 9. 2000. Vláda zaslala stanovisko 3. 10. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 10. 2000 jako tisk 703/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Družstva, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, vlastnický podíl, zemědělské družstvoISP (příhlásit)